Skočiť na hlavný obsah

Národná teleprezentačná infraštruktúra

Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií

Trnavská univerzita v Trnave je zapojená do Národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI (Centrum vedecko-technických informácií SR). V rámci tejto infraštruktúry je Trnavská univerzita vybavená 3 teleprezentačnými zariadeniami pre cca 10-14 účastníkov:

  • TELE-062 - Huawei TP10 - miestnosť 019, Rektorát TU, Hornopotočná 23,
  • TELE-063 - Huawei TP10 - miestnosť 222, Študentský domov Petre Pázmáňa, Rybníkova 13/A,
  • TELE-119 - Huawei TP10 - miestnosť 131, rokovacia miestnosť rektora, Hornopotočná 23.

Teleprezenčná sieť umožňuje komunikáciu bod-bod pre 2 účastníkov konferencie alebo viacbodovú komunikáciu, pre obidva typy komunikácie je možné realizovať nahrávania (ktoré bude uložené v archíve CVTI) alebo živé vysielanie.

Všetky akademické a vedecké inštitúcie riadené MŠVVaŠ SR disponujú zariadeniami na zabezpečenie videokonferenčných prenosov. Ich využitím je možné efektívne komunikovať s partnermi na inej univerzite v SR, Akadémii vied, MŠVVaŠ SR alebo CVTI SR bez strácania času dlhým cestovaním.

Zoznam teleprezentačných miestností v SR

Okrem teleprezentačných miestností zapojených v projekte Národná teleprezentačná infraštruktúra, je možné komunikovať s ľubovoľným zariadením na svete cez protokol SIP alebo H.323.
Najjednoduchším riešením je komunikácia prostredníctvom softwéru Cisco Spark, ktorý je plne kompatibilný s Národným teleprezentačným systémom. Cisco Spark zabezpečí komunikáciu s akýmkoľvek zariadením, ktoré má naištalovaný tento softwér.

Technickú podporu a prevádzku zabezpečuje Centrum informačných systémov (cis [at] truni.sk).