Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slovenský historický ústav v Ríme

Trnavská univerzita v Trnave, Slovenský historický ústav v Ríme
Hornopotočná 23
918 43  Trnava
shu@truni.sk

Kontaktná osoba:

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Tel.: +421 33 5939 214