Skočiť na hlavný obsah

Správa privátnej hlasovej siete

Privátna hlasová sieť univerzity (telefonovanie na klapky v rámci všetkých univerzitných budov v Trnave) je riadená systémom Alcatel Omni Enterprise. Pripojenie do verejnej telefónnej siete je zabezpečené prostredníctvom zmluvného operátora, ktorým je spoločnosť BENESTRA, s.r.o. Bratislava (pôvodne GTS Slovakia). Každý účastník privátnej hlasovej siete má možnosť v rámci balíka hlasových služieb Business Plus FLAT využiť neobmedzené volania:

 1. miestne volania (Trnava)
 2. medzimestské volania (Slovensko)
 3. volania do všetkých mobilných sietí v rámci SR
 4. volania do sietí "Hlas cez internet" (0650 xxx xxx, 069x xxx xxx)
 5. volania do osobitných sietí (096x xxx xxx)
 6. medzinárodné volania v 1.tarifnom pásme (ČR, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko)

Poplatok za všetky uvedené hlasové služby v rámci balíka FLAT hradí rektorát TU paušálnym mesačným poplatkom na základe zmluvy o pripojení. V každej univerzitnej budove sú vytvorené tzv. "VIP klapky", z ktorých je možné telefonovať do všetkých tarifných pásiem. Tieto pásma nepokrýva paušálny mesačný poplatok, ale sú učtované v rámci zmluvne dohodnutej tarify (.pdf). Zoznam "VIP klapiek" majú k dispozícii tajomníčky fakúlt a kancelária kvestora TU.

Užitočné rady:

 • pre používateľa služobného mobilu v rámci HVPS (Orange) je výhodnejšie volať do siete Telekom alebo O2 z "klapkového telefónu" privátnej hlasovej siete (ak je na pracovisku);
 • na prijatie alebo zaslanie faxov je možné využiť službu Virtual fax - zasielanie faxových správ alebo elektronických súborov prostredníctvom vybraných e-mailových schránok;
 • ak sa v telefónnom zozname TU (http://www.truni.sk/sk/telefonny-zoznam) nezobrazuje vaše správne telefónne číslo, môžete si ho zmeniť cez Portál na správu používateľského účtu (https://idmportal.truni.sk/private/Login).   Upozornenie: ak ste sa do portálu neprihlásili viac ako rok, budete si musieť po prihlásení zmeniť svoje heslo, ktoré používate na prístup do aplikácií (MAIS, Zimbra, EZP, VPN, SunRay);
 • technický problém so svojím telefónnym prístrojom (nie je signál, zlá počuteľnosť a pod.) môžete nahlásiť tajomníčke fakulty alebo vedúcemu oddelenia vnútornej prevádzky rektorátu TU;
 • požiadavku na zriadenie novej klapky adresujte informatikovi fakulty alebo na e-mail cis [at] truni.sk.

Telefónne hovory do zahraničia a zo zahraniča - sadzby

 1.  zo služobných mobilných telefónov a z pevných liniek na TU do zahraničia:
 • pre volajúceho zo služobného mobilného telefónu rovnaká sadzba ako domáci hovor (1) , ak je hovor smerovaný na telefónne číslo slovenského oprátora, pričom prijímateľ hovoru neplatí nič,
 • pre volajúceho zo služobného mobilného telefónu ak je jeho hovor smerovaný k zahraničnému operátorovi - spoplatnenie medzinárodnou sadzbou,
 • pre volajúceho z pevnej linky na TU na číslo pevnej linky v susedných štátoch (CZ, PL, A, HU) - nulová sadzba
 •  zo služobných mobilných, ak sa volajúci nachádza v zahraničí:
  • hovor zo zahraničia je smerovaný na slovenského operárora - rovnaká sadzba ako domáci hovor (1), bez ohľadu na to, kde sa prijímateľ nachádza,
  • hovor zo zahraničia je smerovaný na zahraničného operárora - spoplatnenie medzinárodnou sadzbou, bez ohľadu na to, kde sa prijímateľ nachádza.

  (1) domáci hovor - hovor smerovaný na telefónne číslo slovenského mobilného operátora

  Pri zahraničných hovoroch v rámci šetrenia je potrebné zohľadňovať hovory spoplatnené medzinárodnou sadzbou!