Skočiť na hlavný obsah

Integrovaný systém služieb CVTI SR

Zdroj
Centrum informačných systémov

 

Portál Integrovaný systém služieb (ISS) vytvorilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) s cieľom podpory vedecko-výskumných aktivít a transferu technológií. Jednotné komunikačné rozhranie zabezpečuje prístup k vedeckým databázam, integrovaným aplikáciám a ďalším podporným službám.

Služby ISS poskytuje CVTI SR bezplatne na základe záväzných objednávok registrovaných používateľov. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania všetkých služieb nájdete na webovom sídle ISS CVTI SR: https://iss-services.cvtisr.sk/portal/.

Videozáznam z informačného seminára o službách CVTI SR, ktorý sa uskutočnil 18.10.2018, je na webstránke: https://archive.tp.cvtisr.sk?39095125