Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Metodické pokyny CIS

Metodické pokyny CIS k univerzitným informačným systémom a k poskytovaným službám:

Metodický pokyn / smernica Oblasť, ktorej sa týka Adresáti Platnosť od Účinnosť od

Smernica rektora TU č. 8/2015

  Príloha č.1

pravidlá spravovania a používania PC v univerzitnej sieti všetci používatelia PC 22.9.2015 22.9.2015
Metodický pokyn CIS č. 1/2012 zabezpečenie správneho zadávania údajov v systéme FIS SOFIA z hľadiska požiadaviek systému IDM personálne oddelenia súčastí TU v Trnave 24.1.2012 24.1.2012

Metodický pokyn CIS č. 1/2014

Tabuľka č.1

pravidlá používania systému elektronickej  pošty Zimbra všetci zamestnanci a študenti TU v Trnave 2.4.2014 2.4.2014
Vyhláška rektora TU č.16/2013 zásady zverejňovania informácií na webovom sídle univerzity zodpovedné osoby a redaktory webstránok 24.9.2013 24.9.2013
Smernica rektora TU č.13/2012 pravidlá používania a správy PC siete všetci zamestnanci a študenti TU v Trnave 11.12.2012 11.12.2012
Vyhláška rektora TU č.3/2004 organizačný a prevádzkový poriadok SAIO všetci zamestnanci a študenti TU v Trnave 28.3.2017 28.3.2017