Skip to main content

Metodické pokyny CIS

Metodické pokyny CIS k univerzitným informačným systémom a k poskytovaným službám:

Metodický pokyn / smernica Oblasť, ktorej sa týka      

Smernica rektora TU č. 8/2015

  Priloha_1_smernica_gib_pc_v3.xls

Pravidlá spravovania a používania PC v univerzitnej sieti      
Metodický pokyn CIS č. 1/2012 Zabezpečenie správneho zadávania údajov v systéme FIS SOFIA z hľadiska požiadaviek systému IDM      

Metodický pokyn CIS č. 1/2014

Tabuľka č.1

Pravidlá používania systému elektronickej  pošty Zimbra      
Vyhláška rektora TU č.16/2013 Zásady zverejňovania informácií na webovom sídle univerzity      
Smernica rektora TU č.13/2012 Pravidlá používania a správy PC siete      
Vyhláška rektora TU č.3/2004 Organizačný a prevádzkový poriadok SAIO