Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Licenčný program Adobe VIP EDU

Spoločnosť Adobe zapojila združenie EUNIS Slovensko do svojho programu Value Incentive Plan (VIP), ktorý umožňuje pre slovenské vysoké školy (členov EUNIS-SK) nákup produktov Adobe za zvýhodnené ceny:

 • Meno zákazníka vo VIP programe: EUNIS Slovensko
 • Číslo VIP: F7CE3DAB44A69D47324A
 • Trvanie programu: 12 mesiacov
 • Výročný dátum pre obnovu licencií: 15.2.2020

Postup pri obstarávaní softvéru Adobe cez program VIP EDU:

 1. Nákupca v súlade s pravidlami VO osloví certifikovaných predajcov produktov Adobe so špecializáciou pre školstvo, ktorým v podmienke pre ponuku uvedie, že obstaráva softvér v rámci pravidiel platných pre EUNIS Slovensko (VIP Level 3).
 2. Vybraný predajca založí obstarávateľovi (VŠ/fakulta) jeho VIP účet a zašle distribútorovi softvéru názov a číslo VIP účtu. Distribútor si overí, či nový VIP účet patri členovi EUNIS-SK a požiada Adobe o začlenenie nového účtu pod prepojené členstvo EUNIS-SK a do VIP Level 3.
 3. Odporúča sa, aby každá súčasť TU mala svojho správcu VIP účtu, ktorý bude realizovať správu a distribúciu zakúpených licencií Adobe.
 4. Zakúpené licencie v rámci novozaložených účtov budú dodané v posledný pracovný týždeň v danom mesiaci.

Zoznam certifikovaných predajcov - EDU partneri Adobe:

 • bitCore, s.r.o., Latorická 33, 821 07 Bratislava,
 • AUTOCONT, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
 • Traco Computers, s.r.o., Kukučínova 3, 921 01 Piešťany
 • exe, s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

Licenčný program VIP EDU - prezentácia na Seminári SIT 2019

Podrobné informácie k VIP EDU poskytne:

p. Andrej Kusenda, Traco Computers, akusenda@tracocomputers.sk, 0905 / 403 667