Skočiť na hlavný obsah

Licenčný program Adobe VIP EDU

Spoločnosť Adobe zapojila združenie EUNIS Slovensko do svojho programu Value Incentive Plan (VIP), ktorý umožňuje pre slovenské vysoké školy (členov EUNIS-SK) nákup produktov Adobe za zvýhodnené ceny:

 • Meno zákazníka vo VIP programe: EUNIS Slovensko
 • Číslo VIP: F7CE3DAB44A69D47324A
 • Trvanie programu: 12 mesiacov
 • Výročný dátum pre obnovu licencií: 15.2.2020

Postup pri obstarávaní softvéru Adobe cez program VIP EDU:

 1. Nákupca v súlade s pravidlami VO osloví certifikovaných predajcov produktov Adobe so špecializáciou pre školstvo, ktorým v podmienke pre ponuku uvedie, že obstaráva softvér v rámci pravidiel platných pre EUNIS Slovensko (VIP Level 3).
 2. Vybraný predajca založí obstarávateľovi (VŠ/fakulta) jeho VIP účet a zašle distribútorovi softvéru názov a číslo VIP účtu. Distribútor si overí, či nový VIP účet patri členovi EUNIS-SK a požiada Adobe o začlenenie nového účtu pod prepojené členstvo EUNIS-SK a do VIP Level 3.
 3. Odporúča sa, aby každá súčasť TU mala svojho správcu VIP účtu, ktorý bude realizovať správu a distribúciu zakúpených licencií Adobe.
 4. Zakúpené licencie v rámci novozaložených účtov budú dodané v posledný pracovný týždeň v danom mesiaci.

Zoznam certifikovaných predajcov - EDU partneri Adobe:

 • bitCore, s.r.o., Latorická 33, 821 07 Bratislava,
 • AUTOCONT, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
 • Traco Computers, s.r.o., Kukučínova 3, 921 01 Piešťany
 • exe, s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

Licenčný program VIP EDU - prezentácia na Seminári SIT 2019

Podrobné informácie k VIP EDU poskytne:

p. Andrej Kusenda, Traco Computers, akusenda [at] tracocomputers.sk, 0905 / 403 667