Skočiť na hlavný obsah

Konferencia UNINFOS 2020

Združenie EUNIS Slovensko a Prešovská univerzita v Prešove pozývajú záujemcov o informačné a komunikačné technológie v prostredí vysokých škôl na online konferenciu

UNINFOS 2020,

ktorá sa uskutoční v dňoch 2.-4.decembra 2020

prostredníctvom MS Teams.

Všetky potrebné informácie o konferencii a videozáznam zo všetkých vystúpení na konferencii UNINFOS 2020 nájdete na webstránke:

https://uninfos2020.unipo.sk/

Zborník príspevkov online konferencie UNINFOS 2020