Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pracovný režim zamestnancov CIS TU

Vážení zamestnanci, milí študenti,

v súlade s Príkazom rektora TU č.6/2020 zo dňa 2.9.2020 budú od 14.9.2020 zamestnanci CIS TU zabezpečovať štandardné služby prevádzky univerzitnej siete a univerzitných informačných systémov (UIS) na svojom pracovisku a tiež  formou Home Office.

Štandardná podpora používateľov univerzitnej siete a UIS bude zabezpečená službami Help Desk prostredníctvom e-mailov, ktoré sú zverejnené na stránke webového sídla TU Univerzitné informačné systémy.

Požiadavku na  zabezpečenie špeciálnej služby, ktorá si  vyžaduje osobnú účasť zamestnanca CIS TU na pracovisku, zašlite, prosím, aspoň deň vopred na e-mail cis@truni.sk

Schválený štandardný režim práce zamestnancov CIS TU sa môže zmeniť na základe dohody zamestnanca so svojim nadriadeným.

Aktuálne čerpanie dovolenky, resp. iná prekážka v práci na TU:

Od 21.12.2020 - telepráca všetkých zamestnancov CIS (v pracovných dňoch)