Skip to main content

Pracovný režim zamestnancov CIS TU

Vážení zamestnanci, milí študenti,

Zamestnanci CIS TU zabezpečujú štandardné služby prevádzky univerzitnej siete a univerzitných informačných systémov (UIS) v kombinovanom režime - práca na pracovisku a práca z domácnosti..

Štandardná podpora používateľov univerzitnej siete a UIS je zabezpečená službami Help Desk prostredníctvom e-mailov, ktoré sú zverejnené na stránke webového sídla TU Univerzitné informačné systémy.

Aktuálne čerpanie dovolenky, resp. iná prekážka v práci na TU: