Skočiť na hlavný obsah

Preukaz študenta

Stredisko čipových kariet

V súlade s Vyhláškou rektora TU č.3/2004  je v rámci CIS zriadené servisné Stredisko čipových kariet (ďalej aj "SČK"), ktoré zabezpečuje technické činnosti súvisiace s výrobou preukazu študenta, preukazu učiteľa a preukazu zamestnanca TU. V súlade s § 67 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, uvedenou vyhláškou a Metodickým usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydáva Trnavská univerzita nasledovné typy preukazu študenta:

    preukaz študenta ISIC,
    preukaz externého študenta,
   
Stredisko čipových kariet zabezpečuje servisné činnosti aj na:

    preukaz učiteľa ITIC,
    preukaz zamestananca TU
    preukaz používateľa

Kontaktné údaje
Matica preukazov