Skočiť na hlavný obsah

Externé aplikácie

Portál Preukaz študenta
www.preukazstudenta.sk


Akceptácia a využívanie preukazu TU v prostredí mimo akademickej pôdy sú zabezpečené na základe zmlúv, ktoré uzatvorila Trnavská univerzita s poskytovateľmi externých služieb. Zmluvní partneri univerzity pre externé využitie preukazu študenta sú:

  • Združenie CKM SYTS, ktoré na základe zmlúv o spolupráci s univerzitou zabezpečuje pre preukazy s platnou licenciou ISIC, ITIC a EURO<26 veľké množstvo zliav v tuzemsku i v zahraničí. Držitelia preukazov akceptujú Podmienky členstva v združení CKM SYTS.
  • FAX Copy, a.s.,ktorá na základe zmluvy zabezpečuje lacnejši kopírovacie služby pre študentov a zamestnancov univerzity v mestách, kde sídlia pobočky spoločnosti (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov). Podrobnosti o aplikácii "NABI karta".
  • Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá ponúka držiteľom preukazov TU využívať svoj preukaz ako čitateľský preukaz do UK v Bratislave.
  • TicketPortal zabezpečuje objednávanie vstupeniek na športové a kultúrne podujatia s priznávaním zliav pre držiteľov preukazov ISIC, ITIC a EURO<26.

 Informácie o zľavách v železničnej doprave