E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Projekty CIS 2001 2011

    Nasadenie systému na riadenie ľudských zdrojov Elanor Expert (2001)
    Rádiové prepojenie Rektorát - Pedagogická fakulta (2002)
    Štrukúrovaný kabelážny systém na Rektoráte TU (2002)
    Optické prepojenie Pedagogickej fakulty na uzol SANET (2002)
    Optické pripojenie Rektorátu a FZaSP na uzol SANET (2003)
    Implementácia e-learningového systému EKP (2003)
    Vybudovanie centrálnej počítačovej miestnosti (2003)
    Upgrade hlasovej siete TU - privátna hlasová sieť v Trnave (2003)
    Implementácia ekonomického IS  Magion a systému Štátnej pokladnice (2004)
    Implementácia stravovacieho systému KREDIT (2004)
    Implementácia systému Magion - Ľudské zdroje (2005)
    Projekt "Internet na chodbách" (2005)
    Vybudovanie multifunkčnej učebne pre prípravu odborníkov v informatike na PdF (2005)
    Prístup do Internetu prostredníctvom Wifi na Rektoráte (2005)
    Inštalácia servera Sun Enterprise 1000 (2006)
    Výmena klimatizácie v centrálnej serverovej miestnosti TU (2006)
    Zahájenie implementácie MAIS (2006) www.mais.sk
    Prístupový systém na parkovisku TU (2006)
    Podsystém MAIS - Prijímacie konanie - ostrá prevádzka (2007)
    Implementácia SOFIA (2007)
    Inštalácia nového Fire Wall univerzity Cisco ASA 5520 (2007)
    Inštalácia Veritas Cluster v 5.0 (2007)
    Inštalácia automatizovanej knižnice Sun StoreEdge LTO3 (2007)
    Vybudovanie VPN prepojenia s Teologickou fakultou (2008)
    Upgrade hlasovej siete a rozšírenie o Pávnickú fakultu (2008)
    Podsystém MAIS - Kreditové štúdium - ostrá prevádzka (2008)
    Konverzia na EURO v systéme SOFIA (2009)
    Implementácia stravovacieho systému CardPay (2009)
    Začiatok realizácie projektov z EŠF - OPVaV 5.1/02 a 5.1/03 (2009)
    Rekonštrukcia elektrických silnoprúdových rozvodov v serverovniach (2010)
    Pripojenie budovy Centrum Adalbertinum do univerzitnej siete (2010)
    Zahájenie implementácie SOFIA 2 (2010)
    Implementácia systému Novell IDM (2011)