Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre verejnosť

DIALÓGY S ETIKOU

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity a Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU vás pozývajú 29.11.2018 o 15:00 na DIALÓGY S ETIKOU

 

Trnavská poetika

Po roku vás opäť pozývame na Trnavskú poetiku. Tentokrát s autormi z radov študentov Trnavskej univerzity.

Subscribe to Informácie pre verejnosť