Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre verejnosť

Ochrana života XVII

 

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Vás pozýva na vedecko-odbornú konferenciu

Zatvorenie knižnice

Pripomíname, že od dnes 6.8. do 24.8. bude knižnica z dôvodu reorganizácie priestoru ZATVORENÁ.

Informácie ku kamerovému monitorovaciemu systému TU

Pri spracúvaní  osobných údajov Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „TU“) ako prevádzkovateľ postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o

Zmena otváracích hodín knižnice

Z dôvodu vydávania potvrdení pred ukončením štúdia o vyriešení záväzkov voči knižnici budú absenčné výpožičky otvorené nasledovne

Pocta Antonovi Hajdukovi

Príďte si s nami zaspomínať na prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity profesora Antona Hajduka.

Odoberať Informácie pre verejnosť