E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Usmernenia pri tvorbe obálok publikácií

PREDNÁ STRANA

- názov knihy a podnadpis (ak je)
- meno autora
- logo Trnavskej univerzity (odporúča sa v png formáte - buď variant biely, modrý alebo čierny)

 

CHRBÁT KNIHY

- názov knihy
- meno autora

 

ZADNÁ STRANA

- EAN kód (odporúča sa uviesť na obálku, no v krajnom prípade, že extréme narúša jej design, môže sa EAN uviesť na posledný list knihy)
- ISBN
- stručný text buď vo forme krátkej myšlienky vystihujúcej pointu knihy, ktorá neprezradí kľúčové zamyslenie, ale vyvolá otázky a vzbudí záujem si knihu prečítať, alebo vo forme stručného promo opisu knihy, kde sa výstižne a zreteľne v pár vetách zrekapituluje obsah a hlavne pointa knihy
- ľubovoľné: opis/predstavenie osobnosti autora, ktorý by mal byť odborníkom v danej téme, čo by bolo vhodné spomenúť, príp. zdôvodnenie, prečo sa rozhodol rozpracovať práve danú tému
- príp. logá sponzorov/partnerov

 

OBRÁZKY/FOTOGRAFIE

- v prípade, že sa vloží fotografia, treba mať na ňu autorské práva (vlastná fotografia, získaná fotografia s príslušnou autorskou dokumentáciou, odkúpená fotografia z fotobanky, alebo fotografia s voľnou licenciou) - voľne dostupné fotografie sa dajú nájsť napr. na pexels.com, pixabay.com...

 

LOGÁ a fakultné farby (CMYK):

- LOGO TU (čierne CMYK 0/0/0/100 alebo 50 (CMYK 0/0/0/50) -70 (CMYK 0/0/0/70) percent sedej pre zjemnenie)
- Filozoficka fakulta (modrá : CMYK 100/0/0/10)
- Pedagogická fakulta (zelená: CMYK 100/0/100/0)
- FZaSP (žlto-okrová: CMYK 0/30/100/0)
- Teologická fakulta (šedo-strieborna: CMYK 0/0/0/45)
- Pravnická fakulta (bordová: CMYK 0/100/55/45) 

Dizajn/grafiku si autor volí sám, dôležité je dodržať uvedené náležitosti.

Inšpirácie pre rozvrhnutie grafiky: