Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre verejnosť

Ponad čas

Univerzitná knižnica TU a Katedra klasických jazykov FF vás pozývajú 4.12.2018 o 15:00 do študovne

DIALÓGY S ETIKOU

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity a Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU vás pozývajú 29.11.2018 o 15:00 na DIALÓGY S ETIKOU

 

Odoberať Informácie pre verejnosť