Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre verejnosť

Rektor Trnavskej univerzity prerušuje výučbu do odvolania

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s opatreniami Centrálneho krízového štábu SR a v súlade s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. 3. 2020 oznamuje, že avizované prerušenie kontaktného vyučovania do 28. 3. 2020 predlžuje až do odvolania.

Odoberať Informácie pre verejnosť