Skočiť na hlavný obsah
PR
16.04.2024

Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite

Prečo by ste si mohli zvoliť štúdium u nás na Trnavskej univerzite? 

1) Akademická excelentnosť  

Prakticky žiadna univerzita na Slovensku nemá takú históriu ako Trnavská univerzita, ktorá vznikla v Trnave už v roku 1635. To, že univerzitný život má v „malom Cambridge“ skoro štyristoročnú tradíciu, potvrdzuje každý kameň v meste. Iba v Trnave sa nachádza jedinečný architektonický vzdelávací komplex, ktorý na Slovensku nemá obdobu: máme tu univerzitný kostol s námestím „Forum Academicum“, budovy Marianum, Adalbertinum, Stefaneum a ďalšie. „Tradície historickej Trnavskej univerzity sú pevnou súčasťou našich novodobých dejín a súčasťou prameňa, z ktorého sa napája naše terajšie postavenie, naše sebavedomie a naša hrdosť,“ pripomína emeritný rektor Trnavskej univerzity a literárny vedec René Bílik.

2) Hodnoty

Trnavská univerzita je verná hodnotám, s úctou k tradíciám, otvorená výzvam. Tak znie naše motto. Snažíme sa naše hodnoty, predovšetkým rozvoj mysle, ducha i tela, odovzdávať naším študentom. „Chceme študentov viesť k tomu, aby boli vo svojom živote schopní uskutočňovať slobodné rozhodnutia a aby vedeli prevziať zodpovednosť za svoj život, aby boli intelektuálne kompetentní, ako aj emočne zrelí, a aby boli otvorení pre zmeny v hľadaní spravodlivejšej spoločnosti,“ približuje poverený rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner SJ.

3) Genius loci

S našou bohatou históriou úzko súvisí aj genius loci. V jednej ankete získala Trnava postavenie najkrajšieho mesta na Slovensku, o čom sa môže presvedčiť každý jej návštevník – je z roka na rok krajšia. Ducha miesta dotvára jej kaviarenský pôvab, ale aj viaceré možnosti, ako zmysluplne tráviť voľný čas. Ako inak, Trnavská univerzita sídli v centre metropoly Trnavského kraja, kde na študentov čakajú moderné priestory. „Trnava je veľmi útulné študentské mesto, kde sa viete všade dostať pešo, sú tu špičkové prevádzky aj priestor pre kultúrne vyžitie,“ hovorí docent Marek Káčerprávnickej fakulty.

4) Rodinná atmosféra

Na našej alma mater panuje rodinná atmosféra. Potvrdzuje to aj súčasná predsedníčka Študentskej rady Nela Kováčová„Som vďačná, že môžem študovať práve na tejto univerzite, ktorá mi poskytla naozaj druhý domov svojím ľudským prístupom, kvalitou či prijatím. Nesmiem zabudnúť ani na množstvo príležitostí, ktoré univerzita študentom ponúka, či už ide o rozvoj alebo pomoc. Našu univerzitu považujem za miesto s kvalitným a odborným prístupom vo viacerých oblastiach.  A zvlášť pociťujem neustálu snahu o zlepšovanie. Práve Trnavská univerzita ponúka neuveriteľne veľa možností pre rozvoj nielen študentom."

Podobne to vníma aj profesor Adrián Jalč: „Každý študent podľa mňa môže mať pocit, že učiteľ sa mu venuje, prípadne rieši jeho problém. Pri každom študentovi sa mi objaví jeho tvár, čo pri veľkých fakultách nie je vždy možné.“

Trnavská univerzita (foto Barbora Likavská)

5) Spokojnosť absolventov

Robíme všetko pre to, aby naši študenti boli spokojní a pravidelne zisťujeme názory absolventov, ako sa s odstupom času pozerajú práve na nás. Aj výsledok našej najnovšej ankety potvrdil vysokú spokojnosť absolventov so vzdelaním získaným na Trnavskej univerzite.  S výrokom „So štúdiom na TU som bol/a spokojný/á“ súhlasilo alebo skôr súhlasilo až 77% „čerstvých“ absolventov  a v skupine absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia spolu 93% respondentov.

Ako skvelý vnímame fakt, že uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TU, alebo príbuznom našlo podľa ankety absolventov spolu 79% respondentov, v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 81% účastníkov.

Podľa daných výsledkov je pozoruhodné, ako sa zvýšila zamestnanosť študentov TRUNI v jednotlivých odboroch štúdia, ktoré absolvovali. Wow!

6) Aktívny študentský život

Vytvárame priestor na aktívne zapájanie študentov do procesov zabezpečovania a neustáleho zlepšovania kvality vzdelávania. Podporujeme kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne organizujeme populárne akcie ako športový deň, univerzitný ples, imatrikulácie, študentské beánie. Aby naši študenti mohli študovať, Trnavská univerzita si pravidelne prenajíma plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská.

Študenti majú možnosť stať sa členom Študentskej rady a tiež prejaviť svoje talenty napríklad v speváckom zbore, univerzitnej kapele, v časopise Universitas Tyrnaviensis, v Univerzitnom pastoračnom centre a pod. Spomedzi menovaných je veľmi dôležitá práve Študentská rada, v ktorej sa môžeš angažovať a prezentovať svoje nápady a podnety priamo vedeniu univerzity.

7) Sme kvalitní a nároční

Trnavská univerzita rovná sa kvalita. Nie nadarmo sme sa pred rokmi stali víťazom Národnej ceny za kvalitu a ako jediná humanitne orientovaná vysoká škola môžeme používať označenie „výskumná univerzita“.

Naša študentka Barbara Bartovičová, ktorá reprezentovala Slovensko v plávaní, si napríklad našu právnickú fakultu vybrala práve preto, že sa na nej robia skúšky: „Trnavská univerzita bola preto pri mojom rozhodovaní víťazom vo všetkých ohľadoch a za štyri roky môjho štúdia som svoje rozhodnutie ani raz neoľutovala.“

Zverejnené oficiálne výsledky aktuálnej, v poradí už 9. edície medzinárodného hodnotenia U-Multirank ukázali, že Trnavská univerzita sa umiestnila spomedzi ôsmich zapojených slovenských univerzít na treťom mieste. V rebríčku zapojených dvadsiatich slovenských a českých univerzít obsadila šieste miesto. Na áčko sme obstáli v nasledujúcich ukazovateľoch: podiel interdisciplinárnych publikácií, spoločné publikácie s partnermi zo súkromného sektora, podiel medzinárodných spoločných publikácií, podiel regionálnych spoločných publikácií.

Nicole Makóová a Timotej Birtus

8) Sme užitoční

Užitočnosť znamená zúročiť svoje talenty v prospech spoločného dobra – možno takto by mohla znieť nová definícia :-) Aj my sme užitoční: máme zdarma právnu poradňu pre obyvateľov Trnavy alebo poskytujeme bezplatné psychologické poradenstvo pre študentov a zamestnancov TRUNI

Naši študenti tiež pomáhajú: v minulosti napríklad pôsobili ako dobrovoľníci počas covidovej pandémie či vojny na Ukrajine, keď pomáhali na hraniciach či pri výučbe slovenského jazyka. Okrem toho sa angažujú v mestskej cyklistike, pri doučovaní detí, na letných táboroch, jednoducho – neváhajú robiť niečo aj pre druhých.

9) Neustále sa rozvíjame

Stále pracujeme na svojom rozvojiStále pracujeme na svojom rozvoji. V budúcnosti by sme radi rekonštruovali Adalbertinum a získali aj ostatné budovy spojené ešte s historickou Trnavskou univerzitou. Máme tu špičkové nové telemedicínske centrum a tiež špeciálne zariadenie na pomoc správnemu držaniu tela a chrbtice.

„Od svojho obnovenia prešla Trnavská univerzita veľkú cestu. Vytvorila prostredie, ktoré je naklonené pokroku, dialógu a kreativite. Zlepšila svoje medzinárodné kontakty, vytvorila priestor pre vhodné uplatnenie sa absolventov na pracovnom trhu, ponúka aj rozvoj ľudskosti a pozitívnych hodnôt. Má dobrý a kvalitný zbor profesorov, ktorí to neberú len ako svoje zamestnanie ale aj ako povolanie, sú zapálení za svoj odbor a za dobro študentov,“ odporúča Trnavskú univerzitu doktorand a jezuita Tomáš Jellúš.

„Prostredie univerzity pozýva k dialógu. K spoločnému hľadaniu odpovedí na výzvy života. Na Trnavskej univerzite sa mi páči jej otvorenosť. Ak má byť pravda skutočne pravdou, treba ju najprv preveriť a neklásť prekážky pýtaniu. Univerzita v nás rozvíja ľudskosť, v ktorej prirodzenosti je zakotvená túžba odhaľovať podstatu vecí, pýtať sa, konfrontovať sa s inými názormi.“

Trnavská univerzita (foto Barbora Likavská)

10) Vždy máš na výber

Trnavská univerzita má päť fakúlt, takže určite si vyberieš a budeš študovať na filozofickej, teologickej, právnickej, pedagogickej fakulte alebo fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Máš možnosti vybrať si od práva, filozofie, archeológie, politológie, dejín umenia cez učiteľstvo, zdravotníctvo, sociálnu prácu, ošetrovateľstvo po teológiu či counseling. Na výber je viac ako 70 študijných programov a určite je jeden aj tvoj.

 

Pre budúcich študentov: Naštartujte sa v malom Cambridge

 

Pôvodne vyšlo 7. februára 2021, aktualizované 16. apríla 2024.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.