Skočiť na hlavný obsah
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
14.03.2024

Čo všetko robí psychologická ambulancia na Trnavskej univerzite?

psychologické poradenstvo, trnavská univerzita

Čo robí psychologická ambulancia na našej alma mater? Približuje jej riaditeľka doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

Psychologické večery

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov Trnavskej univerzity v spolupráci so Slovenským inštitútom logoterapie, Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a mestom Trnava realizovali od roku 2018 projekt „Psychologické večery v Trnave“. Zámer projektu bolo poskytnúť odborné psychologické poradenstvo, edukáciu zameranú na osobnostný rozvoj vo forme  populárno-odborných prednášok. V súčasnosti sa projekt nerealizuje, pretože sme nedostali financie od mesta Trnava.

Na slovíčko s psychológom

Psychologická ambulancia CPŠ TU v spolupráci so Študentskou radou Trnavskej univerzity v Trnave, Psychologickým klubom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Univerzitným pastoračným centrom realizujú od akademického roku 2022/2023 workshopy v rámci projektu s názvom „Na slovíčko so psychológom“. Ide o večerné psychologické workshopy pre vysokoškolákov, ktoré majú za cieľ poskytnúť psychologické poznatky so zameraním na osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti, zvládanie náročných životných situácií (v škole, vo vzťahoch, v rodinnom prostredí), pri riešení osobných problémov, psychických krehkostí, dôležitých rozhodnutí a životných výziev. Workshopy sú realizované každý druhý utorok v čase od 18.00 hod. do 19.30 hod. v aule Študentského domova Petra Pázmaňa.

Psychológ sprevádza a radí

Ďalším projektom Psychologickej ambulancie CPŠ TU bol projektu „Psychológ sprevádza a radí“, ktorý bol realizovaný v spolupráci so Slovenským inštitútom logoterapie, Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Trnavským samosprávnym krajom.

Cieľom bolo ponúknuť kvalitnú profesionálnu pomoc pri širokej škále problémov, pri osobnostnom rozvoji, zvyšovaní kvality života a životnej spokojnosti študentom, zamestnancom univerzít, občanom mesta Trnava a jeho okolia.

Zámerom projektu bolo viacúrovňové zlepšenie kvality života  a životného štýlu a to cez telesnú rovinu konkrétne absolvovanie  cvičení a metód s pohybovým trénerom a psychickú rovinu - rozvoj komunikačných zručností, konštruktívnych zvládacích stratégií pri riešení náročných životných situácii, základné postupy zvládania konfliktov, prácu s emóciami, strachom a úzkosťou, prehĺbenie sebapoznania, objavovania hodnôt a zmyslu života.

Efektom projektu bola podpora telesného zdravia, osvojenie nových poznatkov, sociálnych zručností, lepšie sebapoznanie a rozvoj osobnosti, čo je základným predpokladom zlepšenia kvality života ako i prežívania spokojnosti so sebou samým, druhými i celkovým životom. Dvanásť prednášok bolo realizovaných každý štvrtok o 17:30 hod. v období od septembra do decembra 2023. Po nich nasledovalo skupinové cvičenie s fitness trénerkou v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa, Rybníková 13/A, Trnava. Projekt bol realizovaný s finančným príspevkom Trnavského samosprávneho kraja.

Spoznaj SA

Začiatkom letného semestra akademického roka 2023/2024 sme spustili nový projekt -  večerné skupinové sebapoznávacie stretnutia pre vysokoškolákov s názvom „Spoznaj SA“, ktoré vedie doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. Skupinové stretnutia sú zamerané na sebapoznávanie, lepšie porozumenie svojím pocitom, myšlienkam a vzťahom. Stretnutia ponúkajú priestor na zdieľanie radostí, starostí, obáv a zároveň vytvárajú príležitosť pozrieť sa na seba očami druhých v bezpečnej skupinovej atmosfére. 

psychologické poradenstvo, trnavská univerzita

Psychologická ambulancia slúži na Trnavskej univerzite tým, čo ju potrebujú. Je tu pre vás

Psychologická ambulancia poskytuje psychologické služby študentom prezenčne, ale i on-line formou na základe požiadavky študentov. Psychologická pomoc je orientovaná na redukciu úzkostných stavov, depresívnej symptomatológie, obáv o zdravie v rodine, panické ataky. Konzultácie psychológov sú zamerané na pomoc v oblasti smútkového poradenstva, pocitov izolácie, osamelosti. Významnou oblasťou poskytovania služieb bolo psychické prežívanie súvisiace so štúdiom, a to roztržitosť, problémy so spánkom, neschopnosť relaxu, prokrastinácia, zvýšená únava, vyčerpanosť, stres a nedostatočné zvládacie stratégie, nevhodná organizácia učebného času.

V psychologickej starostlivosti sa objavili problémy študentov s nezvládaním odchodu z domu, či problémom nájsť si priateľov. Riešené boli i absencie na vyučovaní v súvislosti so zvýšenou chorobnosťou, problémy so spolubývajúcimi na internáte. Celkovo bolo poskytnutých viac ako 250 poradenských služieb za rok 2023. 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.