Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

V roku 2017 sme oslávili 25. výročie obnovenia činnosti Trnavskej univerzity

25. výročie obnovenia činnosti Trnavskej univerzity