Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita: verná hodnotám, s úctou k tradíciám, otvorená výzvam

trnavská univerzita logo

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej študentskej ankety je až 91% našich poslucháčov spokojných s výberom študijného programu na Trnavskej univerzite.

Konzorcium univerzít

Trnavská univerzita na jeseň 2019 uzavrela memorandum o spolupráci s ďalšími ôsmimi univerzitami na Slovensku, ktorého cieľom je založiť konzorcium slovenských univerzít združujúce univerzity okolo geografického stredu Európy. Zúčastnené univerzity  reprezentujú 50-tisíc študentov a 4-tisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 000 vedeckých publikácií týchto vysokých škôl evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science.

Začiatkom roka 2020 Trnavská univerzita v Trnave vytvorila konzorcium s Leuphana univerzitou v Lüneburgu a ďalšími poprednými európskymi univerzitami z Nemecka, Poľska, Portugalska a Španielska. TU je tak jednou zo štyroch univerzít na Slovensku, ktoré vstúpili do konzorcia s inými európskymi vysokými školami. Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti, budú sa v nich podporovať európske hodnoty a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Univerzita Trnava: Silnými stránkami sú publikácie, spolupráca - a študenti

V rámci inštitucionálneho hodnotenia sú podľa výsledkov U-Multirank edície 2020 stabilne najlepšie hodnotenými stránkami Trnavskej univerzity podiel interdisciplinárnych publikácií, podiel spoločných publikácií so zahraničnými partnermi,  podiel publikácií s regionálnymi partnermi, ako aj podiel spoločných publikácií s rezortnými partnermi zo súkromného sektora, v ktorých univerzita získala hodnotenie v rámci skupiny „A“. V oblasti vzdelávania priniesol podiel Mgr. a Bc. štúdií úspešne absolvovaných v rámci štandardnej dĺžky univerzite dobré hodnotenie „B“, pričom až 91% študentov v Mgr. stupni končí štúdium načas.

Viac sa dozviete aj v našej prezentačnej brožúre.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!