Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita: verná hodnotám, s úctou k tradíciám, otvorená výzvam

trnavská univerzita logo

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.

Konzorcium univerzít

Trnavská univerzita na jeseň 2019 uzavrela memorandum o spolupráci s ďalšími ôsmimi univerzitami na Slovensku, ktorého cieľom je založiť konzorcium slovenských univerzít združujúce univerzity okolo geografického stredu Európy. Zúčastnené univerzity  reprezentujú 50-tisíc študentov a 4-tisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 000 vedeckých publikácií týchto vysokých škôl evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science.

Začiatkom roka 2020 Trnavská univerzita v Trnave vytvorila konzorcium s Leuphana univerzitou v Lüneburgu a ďalšími poprednými európskymi univerzitami z Nemecka, Poľska, Portugalska a Španielska. TU je tak jednou zo štyroch univerzít na Slovensku, ktoré vstúpili do konzorcia s inými európskymi vysokými školami. Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti, budú sa v nich podporovať európske hodnoty a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

U-Multirank 

Podľa výsledkov U-Multirank edície 2019 sú stabilne pozitívne hodnotenými stránkami Trnavskej univerzity najmä podiel interdisciplinárnych publikácií a odborné publikácie, ale aj absolvovanie štúdia načas. Vynikajúce hodnotenie skupiny „A“ dosiahla univerzita vo sfére prenosu poznatkov v podiele spoločných publikácií s partnerskými inštitúciami. Aj v oblastiach medzinárodnej orientácie a regionálnej angažovanosti dosiahla Trnavská univerzita najvyššie hodnotenie „A“, a to v podiele spoločných publikácií so zahraničnými a s regionálnymi partnermi.