Skočiť na hlavný obsah
Ing. Ľubomír Krišica | vizualizácie: Ateliér DV s.r.o. Trnava
27.06.2022

Adalbertinum bude naďalej slúžiť vzdelávaniu. Trnavská univerzita ho oživí záhradou aj laboratóriami s biobankou

Adalbertinum

Historická budova v centre Trnavy je vo vlastníctve Trnavskej univerzity, ktorá ju plánuje rekonštruovať a využívať pre svoje potreby. Priestor, ktorý bude slúžiť naďalej vzdelávaniu a do ktorého pribudne špičkový laboratórny trakt s biobankou, oživí baroková záhrada, galéria aj škôlka. Plánovanú rekonštrukciu približuje Ing. Ľubomír Krišica, ktorý sa na rektoráte Trnavskej univerzity venuje investíciám a energetickému hospodárstvu. 

Trnavské Adalbertinum: Stručná história

Budova na rohu Hollého a Invalidskej ulice pôvodne slúžila ako Burza sv. Vojtecha, zriadil ju zakladateľ Trnavskej univerzity kardinál Peter Pázmaň v roku 1619, do súčasných priestorov sa presťahovala v roku 1663. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka pod č.1043/5.

Adalbertinum získala univerzita kúpnou zmluvou od mesta Trnava zo dňa 30. decembra 2016. Do konca júna 2018 existovala v časti budovy prevádzka Súkromnej základnej umeleckej školy pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu. Odvtedy celý objekt využíva iba univerzita.

adalbertinum trnava

Už zrekonštruovaná strecha

Adalbertinum má pôdorysný tvar písmena „L“, ide o dvojkrídlovú budovu. Obidve krídla majú tri nadzemné podlažia, na štvrtom nadzemnom podlaží je iba nárožie. Celá budova je prekrytá sedlovou, resp. manzardovou strechou.

A práve strechu sa nám podarilo v roku 2019 zrekonštruovať ako prvú časť plánovanej rekonštrukcie. Vymenili a spevnili sme nosné prvky pôvodného krovu, osadili novú pálenú krytinu, strešné okná, doplnili klampiarske prvky, uzemnenie, opravili komíny a vykonali všetko ostatné, čo s realizovanými prácami bezprostredne súviselo (dendrologický výskum, diagnostika železobetónového stropu, reštaurátorský výskum a pod.). Celú túto časť rekonštrukcie budovy sme nazvali Rekonštrukcia budovy Adalbertina I. etapa – strecha.

adalbertinum trnava

Nové Adalbertinum: Výučba, galéria aj škôlka či laboratóriá s biobankou

V tomto čase sa pripravuje pokračovanie rekonštrukcie tohto objektu, súčasťou ktorého budú opravené a dobudované všetky horizontálne a vertikálne nosné konštrukcie, vymenené všetky výplne otvorov (okná, dvere), podlahy, podhľady, omietky, ústredné kúrenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, trafostanica, slaboprúd, fasáda, parkoviská... Celá infraštruktúra Adalbertina bude spĺňať požiadavky na bezpečnú a modernú prevádzku kvalitnej vysokej školy v súčasnej dobe.

V budove sa budú, samozrejme, nachádzať priestory pre výuku a administratívu, ale aj doposiaľ chýbajúce výťahy, výstavná galéria, technické zázemie a pod.

Nebude však chýbať ani univerzitná materská škôlka, špičkové molekulárno-imunologické laboratórium so zázemím (predovšetkým biobanka) a krásna baroková záhrada. Bude to pokračovanie rekonštrukcie tejto budovy s názvom Rekonštrukcia budovy Adalbertinum – II.etapa.

adalbertinum trnava

Investičná akcia: Druhá etapa rekonštrukcie Adalbertina

Momentálne sme v štádiu zabezpečovania vyjadrení a stanovísk dotknutých organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia.

Zostáva nám dúfať, že sa nám podarí získať potrebné finančné prostriedky čo najskôr a historickú budovu Adalbertinum oblečieme do nových šiat.

Ing. Ľubomír Krišica

Objemové parametre budovy:

- Zastavaná plocha: 1098,2 metrov štvorcových (stavba bez nádvoria)

- Obostavaný priestor: 16 698 metrov kubických

- Úžitková plocha:

   - 1.n.p. 792,6 m2

   - 2.n.p. 818,3 m2

   - 3.n.p. 842,2 m2

   - podkrovie. 749,8 m2

   - pivnice 309,6 m2

SPOLU: 3.512,5 m2

adalbertinum trnava

Henrieta Žažová: Budova Burzy sv. Vojtecha, tzv. Adalbertinum, na ulici Jána Hollého

Objekt je nazvaný na počesť patróna Ostrihomskej arcidiecézy – sv. Vojtecha (lat. Adalbertus). Nad vstupným portálom je umiestnená socha tohto svätca.

Tzv. burzu na ubytovanie pre chudobných študentov zriadil zakladateľ univerzity, ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň. V roku 1619 zakúpil pre jej potreby nárožný dom na Pekárskej ulici. Dom získal od mesta s podmienkou, že sa tu nebude predávať víno. Ak by k tomu predsa len došlo, malo byť zabavené pre mestský špitál. O chudobných študentov sa starali jezuiti a až v roku 1663 sa presťahovali do objektov na ulici Jána Hollého.