Skočiť na hlavný obsah

Športové aktivity

 
Športové dni TU

Najvýznamnejšou športovou aktivitou, korá sa na univerzite stala tradíciou, sú Športové dni Trnavskej univerzity. Od roku 2004 sa pravidelne konajú turnaje fakultných družstiev vo futbale (muži) a v basketbale (ženy, od roku 2012 sa hrá volejbal) o Putovný pohár rektora TU, stolní tenisti (muži aj ženy) súťažia o titul majstra univerzity.


Športové podujatia

Trnavská univerzita je organizátorom alebo spoluorganizátorom viacerých príležitostných športových podujatí, na ktorých sa zúčastňujú študenti a zamestnanci univerzity.


Turistické podujatia

Od roku 2007 sa v mesiaci september koná celouniverzitné turistické podujatie "Deň univerzity". Aktívni i príležitostní turisti zo všetkých súčastí univerzity spoločne absolvujú turistické trasy v malebnom prostredí Malých Karpát.


Florbalový tím TU

Na Trnavskej univerzite už niekoľko rokov pôsobí Florbalový tím, ktorý úspešne reprezentuje univerzitu na príležitostných turnajoch.


Centrum podpory študentov

Športová sekcia Centra podpory študentov zabezpečuje prenájom telocviční a plavární, ktoré sú určené na organizované i volnočasové športovanie študentov Trnavskej univerzity.

Telocvične a plavárne na pravidelné športovanie