Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové aktivity

Mgr. Lucia Rafajdusová

zabezpečovanie zmluvných vzťahov medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a zmluvnými partnermi
033/59 39 316
lucia.rafajdusova@truni.sk

plaváreň MTF STU v Trnave na ŠD Miloša Uhra, Bottova 23
od 24. 10. 2016 do 31. 5. 2017:
pondelok: 19:30 – 20:30  - celý bazén
-    vstup najmenej 10 min pred začiatkom
-    preukázať sa preukazom študenta TU

plaváreň ZÁTVOR - Trnava, Rovná 9
od 2. 10. 2016 do 7.5.2017:                                               
štvrtok: 14:00 – 15:00  - dve dráhy
nedeľa: 18:00 – 19:00 -  dve dráhy
-    vstup najmenej 10 min pred začiatkom
-    preukázať sa preukazom študenta TU

telocvičňa SOŠOS, Lomonosovova č. 2797/6, Trnava             
od 27. 9. 2016 do 10.5.2017:
utorok: 18:00 - 19:30  fitness cvičenie ( Kristína Hutárová, kristina.hutarova@tvu.sk )
              19:30 – 21:00 minivolejbalová liga (Barbora Kaprálová, barbora.kapralova97@gmail.com )
streda:
 18:00 – 19:30 futbal ( Jakub Miklovič, jakub.miklovic@tvu.sk )
              19:30 – 21:00 florbal ( Bc. Michal Pavlovčík, michal.pavlovcik@tvu.sk )

Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková ul., Trnava
od 3. 10. 2016 (telocvičňa):
streda:  18:30 - 19:30
Univerzity Dance Center (Joga)   www.unidc.sk
od 3. 10. 2016 ( Aula):
pondelok: 19.15 - 20.15
Univerzity Dance Center (Reggaeton)
streda: 18.00 - 19.00 Univerzity Dance Center (Dance Hall)

Využite jedinečnú možnosť rozhýbať svoje telo a zapojte sa do ponúkaných športových aktivít!


Ing. Jozef Koricina

organizácia celouniverzitných športových aktivít
033/59 39 345
jozef.koricina@truni.sk

 

 

Rozvoj športových aktivít:

Celouniverzitné športové aktivity s tradíciou ako základ reprezentácie univerzity:

a)      Športové dni  TU – každoročné súťaže medzi fakultami o univerzitné športové tituly
b)      Futsalový a hokejový tím TU – vytváranie podmienok na tréningy a reprezentáciu univerzity na príležitostných turnajoch alebo univerzitných súťažiach


Milan Javorek

Florbal - organizácia činností celouniverzitného Florbalového tímu TU
mob: 0902 604 100
milan.javorek@tvu.sk

 


Andrej Valovič

organizácia tanečných kurzov pre študentov
StudentsWay, OZ
mob: 0918 648 627
unidc@unidc.sk
www.unidc.sk