Skočiť na hlavný obsah

Telocvične, plavárne

Možnosti pravidelného rekreačného športovania

Centrum podpory študentov, sekcia športu, zabezpečuje prenájom telocviční a plavární pre pravidelné športové aktivity študentov. V akademickom roku 2014/2015 sú prenajaté nasledovné športoviská v Trnave:

  • Telocvičňa SOŠOS, Lomonosovova 2797/6 (University Dance Center, volejbal, florbal, futbal)
  • Veľká telocvičňa bývalej ZŠ V jame (University Dance Cente)
  • Mestská plaváreň Zátvor, Rovná 9
  • Plaváreň na ŠD M.Uhra, Bottova 23

Podrobnejšie informácie o podmienkach športovania