Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Pedagogická fakulta predstavuje v rámci Trnavskej univerzity výlučné pracovisko, na ktorom sa zabezpečuje výskum a výučba v pedagogických študijných a vedných odboroch.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Komplexné vzdelávanie učiteľov

Fakulta garantuje a realizuje komplexné vzdelávanie učiteľov materských, základných a stredných škôl, pripravuje vychovávateľov a sociálnych pedagógov, ako aj špecialistov v oblasti predškolskej pedagogiky a pedagogiky výtvarného umenia. V rámci doktorandských štúdií sa na fakulte realizujú programy štúdia niektorých odborových didaktík, ako aj elementárnej pedagogiky.

Výskum a vzdelávanie sú na fakulte podporované moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier.

Vzdelávanie sa na fakulte realizuje formou denného štúdia a v niektorých študijných programoch aj formou externého štúdia. Okrem riadneho vysokoškolského vzdelávania fakulta tiež zabezpečuje vzdelávacie aktivity v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Ponuka študijných programov

 • Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo nem. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo slov. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo lat. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc., denné)
 • Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (Bc., Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo histórie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
 • Slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax (Bc., denné/externé)
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (Bc., denné/externé)
 • Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
 • Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
 • Predškolská  pedagogika (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Komparatívna literatúra (PhD., denné/externé)
 • Pedagogika (PhD., denné/externé)
 • Slovenský jazyk a literatúra (PhD., denné/externé)
 • Školská pedagogika/School pedagogy (PhD., denné/externé)
 • Teória biologického vzdelávania (PhD., denné/externé)
 • Teória chemického vzdelávania (PhD., denné)
 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania (PhD., denné/externé)
   

Kontakt:
Priemyselná 4, 917 01  Trnava
Tel.:+421-33-5514 618
E-mail: sekdekpdf@truni.sk
pdf.truni.sk