Skočiť na hlavný obsah

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená v roku 1994. Doteraz táto fakulta vychovala takmer 10 000 absolventov.

Trnava: Ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo aj laboratóriá

fakulta zdravotníctva trnava foto Barbora LikavskáCieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo. 

Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti, alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, v oblasti životného, pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách. Sú pripravení na výkon priamej práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi.

Aktuálnu ponuku študijných programov fakulty nájdete tu.

 

Kontakt:

Univerzitné námestie 1, 918 43  Trnava
Tel.: +421-33-5939 449
E-mail: dekfzsp [at] truni.sk
fzsp.truni.sk