Skočiť na hlavný obsah

DOI – Digital Object Identifer

DOI na Trnavskej univerzite v Trnave

Digital Object Identifer (DOI) je jednoznačný medzinárodný identifikátor elektronického objektu, ktorý zabezpečuje trvalý odkaz na elektronický dokument v prostredí internetu.
Umožňuje dokument jednoznačne identifikovať a vyhľadať jeho aktuálne umiestnenie. Funguje na základe prepojenia DOI, URL adresy a metadát dokumentu v databáze registračnej agentúry Crossref.

Agendu prideľovania DOI na publikácie vydané Trnavskou univerzitou v Trnave zabezpečuje Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v spolupráci s určenými pracoviskami fakúlt.

Metodika prideľovania DOI na TRUNI.

DOI sa prideľuje na zborníky a monografie (ako celok) a na jednotlivé články časopisov na základe žiadosti.


Kontakt:
maria.arpasova [at] truni.sk (PdF TU, TF TU, PrF TU)
maria.cibikova [at] truni.sk (FZaSP TU, FF TU)
tel.:+421335939295

Konzultačné hodiny: 
Budova FF, rektorát, 2. poschodie, č. dv. 213A
Pondelok – Piatok
10:00-11:00   12:00-14:00