Skočiť na hlavný obsah

Knižničný poriadok

Výňatok z knižničnéKnihyho poriadku

Výpožičná doba kníh: 1 mesiac
Požičať na dobu 1 mesiac sa dajú len knihy s lokáciou K,S,B,M, Sklad

Predĺženie – prolongácia 

Výpožičky sa dajú  4x prolongovať/o mesiac/ najskôr  8 dní pred dátumom vrátenia a to:

- telefonicky: 033 5939 302
- osobne
- emailom:
vypozicky [at] truni.sk
- cez konto čitateľa: cez katalóg, kliknúť na prihlásenie (videonávod).

Nedajú sa prolongovať v prípade, že je na knihu vytvorená rezervácia.

UPOMIENKY:

knižnica nemusí posielať. Knihy sa dajú prolongovať aj v upomienke, ak nie je na ne vytvorená rezervácia: telefonicky alebo e-mailom, pracovníkmi knižnice.

Pokuta:

  •  čitateľ uhradí pri vrátení kníh alebo najbližšej návšteve knižnice.
  • je možná aj platba prevodom cez Internetbanking (pre viac informácií, kontaktujte oddelenie výpožičiek)

Vrátenie kníh:

  • osobne
  • bibliobox (je umiestnený pred vstupom do budovy TU)
  • poštou na adresu Univerzitná knižnica TU, Hornopotočná 23, Trnava, 918 43.

Upozornenie:  zmenu údajov /adresa, číslo OP, emailovej adresy/ treba nahlásiť v knižnici.

Knižničný a výpožičný poriadok

Štatút UK

Organizačný poriadok


Informačné vzdelávanie

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity ponúka svojim používateľom informačné vzdelávanie, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, knižničný poriadok, vyhľadávanie v on-line katalógu a ďalšie relevantné témy.

Záujemcovia o vzdelávanie môžu nahlásiť svoju účasť osobne počas otváracích hodín knižnice na úseku absenčných výpožičiek a v študovni odbornej literatúry alebo emailom na adresách: lucia.potockabellovicova [at] truni.sk alebo alena.bzdilova [at] truni.sk.

Informačné vzdelávanie je možne absolvovať podľa dohody.


Cenník UK TU

  Predmet     Kategória používateľa     Poplatok     Platnosť  
Registrácia študenti, doktorandi 5€ celé štúdium
  externí študenti, študenti iných škôl 2€ 1 rok
  verejnosť 3€ 1 rok
  dôchodcovia, ZŤP zdarma -
  zamestnanci TRUNI zdarma -
  Iné knižnice zdarma -
Jednorázová prezenčná výpožička bez registrácie 0,50€ -
Pokuta za stratu preukazu kartičkové preukazy 4€ -
Upomienky
Upomienky 0. upomienka - 2 dni po výpožičnej dobe
  upomienka 0,05€ denný poplatok za titul od 3 dňa po výpožičnej dobe
Rešeršné služby
Rešerš konzultácie v priestoroch knižnice všetci zdarma -
Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
MVS výpožička originál dokumentu knižnice, študenti, doktorandi, zamestnanci TU zdarma
  študenti iných škôl, verejnosť 1€ za titul
Pokuta za nevyzdvihnutie MVS dokumentu všetci 5€

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

Výpožička originál dokumentu z fondu zahraničných knižníc všetci 15€
Výpožička originál dokumentu z fondu českých knižníc všetci 9,60€
papierová kópia článku  všetci podľa počtu strán
Pokuta za nevyzdvihnutie MMVS dokumentu všetci MMVS poplatok + 5€