Skočiť na hlavný obsah

MVS a MMVS služba

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

  • je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa vypožičiava dokument alebo časť dokumentu vo forme kópie z fondu inej knižnice.

UK TU si sprostredkovanie výpožičky z fondov slovenských knižníc neúčtuje, v niektorých knižniciach sa však požaduje úhrada poštovného alebo sa hradia kópie článkov. V takomto prípade dostanete informáciu o poplatkoch MVS pri ich objednávke.

Služba sa poskytuje výlučne čitateľom UK TU Trnava v prípade, že sa žiadaná publikácia nenachádza vo fonde UK TU Trnava alebo iných knižničných oddeleniach v meste Trnava.

Žiadanku s čo najpresnejšou citáciou, je možné odovzdať osobne v priestoroch knižnice na 2. poschodí, č.dv. 218, alebo odoslaním vyplneného elektronického formulára (videonávod), či emailom na adresu:

mvs [at] truni.sk

MVS pre iné knižnice v SR: zdarma


Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba sa pre slovenské knižnice poskytuje zo zahraničných knižníc po overení, že sa publikácia či periodikum nenachádza v knižniciach na území SR. Sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia MMVS sa podľa knižničného poriadku Univerzitnej knižnice v Bratislave platného od 1.6.2015 účtuje takto:

1.Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*
- výpožička originálu dokumentu z ČR: 4,50 €
- papierová kópia článku 1 strana A4: 0,20 €
- výpožička originálu dokumentu z NK Praha: 9,60 €
- papierová kópia článku 1- 40 strán z fondov NK Praha: 9,60 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán: 0,20 €

2.Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc*
- výpožička originálu dokumentu: 15,00 €
- papierová kópia článku za 1- 40 strán: 5,50 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán: 0,20 €
- výpožička originálu dokumentu z TheBritishLibrary: 25,00 €
- papierová kópia článku 1- 40 strán z TheBritishLibrary: 16,00 €

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty a nevyzdvihnutie MVS

  • žiadajúca knižnica za každých aj začatých 14 dní: 1,65,- €
  • V prípade nevyzdvihnutia objednaného MVS dokumentu5,00€

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MMVS

  • žiadajúca knižnica za každých aj začatých 7 dní: 3,30,- €

MVS a MMVS: mvs [at] truni.sk