Skočiť na hlavný obsah

Sociológia

vysvetlivky

Societas & Humanitas

Societas & Humanitas 3 (OA)

Societas & Humanitas 3 (TU)

2022

Mária Dědová 

Marcel Martinkovič

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Societas & Humanitas 3

Societas & Humanitas II. (OA)

Societas & Humanitas II. (TU)

2020

Mária Dědová 

Marcel Martinkovič

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Societas & Humanitas II.

Societas & Humanitas I. (OA)

Societas & Humanitas I. (TU)

2019

Mária Dědová 

Marcel Martinkovič

Filozofická fakulta TU Societas & Humanitas I.

2023

Chudoba a sociálne vylúčenie (OA)

Chudoba a sociálne vylúčenie(TU)

2023

Andrea Bánovčinová

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

2020

Children in Social Work (OA)

Children in Social Work (TU)

2020

Katarína Molnárová Letovancová

Miriam Slaná

Michaela Hromková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Children in Social Work

Potreby rodín s deťmi s vybraným typom zdravotného postihnutia, 1. časť (OA)

Potreby rodín s deťmi s vybraným typom zdravotného postihnutia, 1. časť (TU)

2020

Michaela Hromková

Miriam Slaná

Katarína Molnárová Letovancová

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Potreby rodín s deťmi s vybraným typom zdravotného postihnutia, 1. časť

2019

Výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (OA)

Výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (TU)

2019 Ivana Šuhajdová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

2018

História ako indikátor identity sociálnej práce (OA)

História ako indikátor identity sociálnej práce (TU)

2018 Jana Levická a kol. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave História ako indikátor identity sociálnej práce

2016

Teoretické východiská sociálnej práce (OA)

Teoretické východiská sociálnej práce (TU)

2016

Jana Levická

Katarína Levická

Andrea Bánovčinová

Dominika Uhnáková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Teoretické východiská sociálnej práce

2015

Inclusion, Diversity and Equality in Youth Work (OA)

Inclusion, Diversity and Equality in Youth Work (TU)

2015

Steve Bullock

Martin Brestovanský

Peter Lenčo

University of Gloucestershire Inclusion, Diversity and Equality in Youth Work

Náhradná rodinná výchova (OA)

Náhradná rodinná výchova (TU)

2015 Naďa Bizová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Náhradná rodinná výchova