Skočiť na hlavný obsah

Medicína

vysvetlivky

2023

Dieťa v ohrození (TU) 2023 Editorky: Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Dieťa v ohrození
Nové trendy v ošetrovateľstve IX. (TU) 2023 Zostavovatelia: Andrea Botíková, Jana Martinková, Alena Uríčková Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Nové trendy v ošetrovateľstve IX.
Hygiena výživy – cvičenia (OA)

Hygiena výživy – cvičenia (TU)

2023 Margaréta Kačmariková, 
Samuel Paulík
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  

Migrant policies and practice in selected countries (OA)

Migrant policies and practice in selected countries (TU)

2023

Edited by Ondrej Botek

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Migrant policies and practice in selected countries

2022

Prvá pomoc a jej manažment (OA)

Prvá pomoc a jej manažment (TU)

2022

Gabriela Doktorová a kolektív

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Prvá pomoc a jej manažment

2021

Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov (OA)

Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov (TU)

2021

Marta Vaverčáková, Michaela Hromková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov​​

Chudoba ako teoretický a praktický problém (OA)

Chudoba ako teoretický a praktický problém (TU)

2021 Andrea Bánovčinová, Dominika Lisá (eds.) Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Chudoba ako teoretický a praktický problém

Soft skills Manual for training of Trainers and Healthcare Staff (OA)

Soft skills Manual for training of Trainers and Healthcare Staff (TU)

2021 Editors: Viera Rusnáková, Dominika Plančíková, Juliana Melichová, Patrik Sivčo Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Soft skills Manual for training of Trainers and Healthcare Staff

2020

Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču (OA)

Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču (TU)

2020

Ivica Gulášová,
Jozef Babečka

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Kvalita života seniorov s inkontinenciou močuimage-20230526073838-1

Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii (OA)

Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii (TU)

2020 Miriam Slaná, Barbora Kováčová, Katarína Molnárová Letovancová, Michaela Hromková, Jana Hrčová Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii

2018

Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti (OA)

Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti (TU)

2018

Oľga Kabátová

Silvia Puteková

Andrea Botíková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti

2017

Návody na praktické cvičenia z predmetu biofyzika (OA)

Návody na praktické cvičenia z predmetu biofyzika (TU)

2017

Martina Horváthová

Zuzana Bárdyová

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Návody na praktické cvičenia z predmetu biofyzika

2016

Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém (OA)

Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém (TU)

2016

Andrea Botíková

Silvia Puteková

Typi Universitatis Tyrnaviensis Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém

2012

Drogové závislosti a ich prevencia (OA)

Drogové závislosti a ich prevencia (TU)

2012

Ingrid Hupková

Kristína Liberčanová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Drogové závislosti a ich prevencia