Skočiť na hlavný obsah

Umenie

vysvetlivky

2023

Večné návraty v umení, kultúre, estetike (TU) 2023 Katarína Ihringová (ed.) Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave
Večné návraty v umení, kultúre, estetike

2022

Antológia k dejinám barokovej kultúry (OA)
Antológia k dejinám barokovej kultúry (TU)
2022 zostavila
Erika Brtáňová
Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave
Antológia k dejinám barokovej kultúry

  Antológia k dejinám renesančej kultúry (OA)

Antológia k dejinám renesančej kultúry (TU)
2022 zostavila
Erika Brtáňová
Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave
Antológia k dejinám renesančej kultúry

Vybrané kapitoly k súčasnému vizuálnemu umeniu na Slovensku (OA)

Vybrané kapitoly k súčasnému vizuálnemu umeniu na Slovensku (TU)

2022 Peter Megyeši Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave
Vybrané kapitoly k súčasnému vizuálnemu umeniu na Slovensku

2021

Rímske umenie II. : Rímsky šperk (OA) 2021 Miroslava Daňová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Rímske umenie II. -Rímsky šperk

2019-2020

Zborník príspevkov z Medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt (OA)

Zborník príspevkov z Medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt  (TU)

2019-2020

Katarína Ihringová

Adrián Kobetič

Adam Korcsmáros

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zborník príspevkov z Medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt

2018

Portrét v toku dejín (OA)

Portrét v toku dejín (TU)

2018

Ingrid Halászová

Erik Hrnčiarik

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Portrét v toku dejín

2017

"Objekty pôvabu a úžitku" Kapitoly z dejín úžitkového umenia na Slovensku (OA)

"Objekty pôvabu a úžitku" Kapitoly z dejín úžitkového umenia na Slovensku (TU)

2017 Ingrid Halászová Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU "Objekty pôvabu a úžitku" Kapitoly z dejín úžitkového umenia na Slovensku

2015

Rímske umenie I., Rímsky portrét (OA)

Rímske umenie I., Rímsky portrét (TU)

2015 Erik Hrnčiarik Filozofická fakulta TU Rímske umenie I., Rímsky portrét