Skočiť na hlavný obsah

Politológia

vysvetlivky

2022

Transitology (OA)

Transitology (TU)

2022 Yevheniy Haydanka Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Transitology

2020

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov I. (OA)

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov I. (TU)

2020 Marcel Martinkovič Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov I.

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov II. (OA)

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov II. (TU)

2020 Marcel Martinkovič Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov II.

2019

Kapitoly z politickej filozofie (OA)

Kapitoly z politickej filozofie (TU)

2019 Tomáš Jahelka Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kapitoly z politickej filozofie

Úvod do Aristotelovej politickej teórie (OA)

Úvod do Aristotelovej politickej teórie (TU)

2019 Pavol Krištof Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do Aristotelovej politickej teórie

2015

Politické stratégie (OA)

Politické stratégie (TU)

2015 Rastislav Tóth Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Politické stratégie

2009

Spolková republika Nemecko (politický systém a politický vývoj) (OA)

Spolková republika Nemecko (politický systém a politický vývoj) (TU)

2009 Milan Katuninec Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Spolková republika Nemecko (politický systém a politický vývoj)