Skočiť na hlavný obsah

História

vysvetlivky

2023

Forum Academicum (TU) 2023 Henrieta Žažová, Adrián Kobetič (eds.) Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave Forum Academicum
Studia Historica Tyrnaviensia Iuvenilia 2. (TU) 2023 Monika Tihányiová (zost.) Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Studia Historica Tyrnaviensia Iuvenilia 2.
Prvá svetová vojna (TU) 2023 Radoslava Ristovska Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Prvá svetová vojna

Otázka človeka Vzťahy medzi ľudským a nie-ľudským (TU)

2023 Jaroslava Vydrová (ed) Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Otázka človeka Vzťahy medzi ľudským a nie-ľudským

2022

Dejiny vinárstva a vinohradníctva (OA)

Dejiny vinárstva a vinohradníctva (TU)

2022 Michal Franko Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Dejiny vinárstva a vinohradníctva

Kostoly na juhozápadnom Slovensku vo svetle najnovších výskumov (OA)

Kostoly na juhozápadnom Slovensku vo svetle najnovších výskumov (TU)

2022 zost. Zuzana Lopatková, Erik Hrnčiarik Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kostoly na juhozápadnom Slovensku

Neskoroantická vojenská pevnosť v Gerulate (OA)

Neskoroantická vojenská pevnosť v Gerulate (TU)

2022 Tomáš Dragun Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Neskoroantická vojenská pevnosť v Gerulate

Spoločenské a demografické pomery mesta Pezinok v 18. storočí (OA)

Spoločenské a demografické pomery mesta Pezinok v 18. storočí (TU)

2022 Alena Macková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Spoločenské a demografické pomery mesta Pezinok v 18. storočí

Studia Historica Tyrnaviensia Iuvenilia 1. (OA)

Studia Historica Tyrnaviensia Iuvenilia 1. (TU)

2022 zostavovateľ Monika Tihányiová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Studia Historica Tyrnaviensia Iuvenilia 1.

Vývoj archívov na Slovensku (OA)

Vývoj archívov na Slovensku (TU)

2022 Marta Dobrotková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vývoj archívov na Slovensku

2021

Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a jeho neskoroantický kultúrny kontext (TU)

2021 Milan Hrabkovský Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a jeho neskoroantický kultúrny kontext

IN AQUA SANITAS Svet antických akvaduktov a zásobovanie vodou (OA)

IN AQUA SANITAS Svet antických akvaduktov a zásobovanie vodou (TU)

2021 Miroslava Daňová -
Tomáš Kolon (zost.)
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

Kanonické vizitácie 16.-18. storočia v slovenských dejinách (OA)

Kanonické vizitácie 16.-18. storočia v slovenských dejinách (TU)

2021 Zuzana Lopatková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kanonické vizitácie 16.-18. storočia v slovenských dejinách

Vybrané otázky vzťahov cirkvi a štátu v ČSSR v rokoch 1948-1989 (OA)

Vybrané otázky vzťahov cirkvi a štátu v Československu v rokoch 1948-1989 (TU)

2021 Pavol Jakubčin Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vybrané otázky vzťahov cirkvi a štátu v Československu v rokoch 1948-1989

2020

Hostia a cudzinci na Slovensku (v Uhorskom kráľovstve). Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja (SK/ENG) (OA)

Guests and foreigners in Slovakia (in the Kingdom of Hungary). Migration a its determinants in the context of European development (SK/ ENG) (TU)

2020 Miloš Marek Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Hostia a cudzinci na Slovensku (v Uhorskom kráľovstve). Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývojaGuests and foreigners in Slovakia (in the Kingdom of Hungary). Migration a its determinants in the context of European development

Kolo, kolo mlynské... (OA)

Kolo, kolo mlynské... k dejinám mlynov a mlynárskeho remesla na západnom Slovensku (TU)

2020 Zuzana Lopatková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kolo, kolo mlynské... k dejinám mlynov a mlynárskeho remesla na západnom Slovensku

Socializmus: realita namiesto mýtov (OA)

Socializmus: realita namiesto mýtov (TU)

2020

Peter Gonda

Peter Zajac

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Socializmus: realita namiesto mýtov

2016

Adepti moci a úspechu (OA)

Adepti moci a úspechu (TU)

2016

Jaroslava Roguľová

Maroš Hertel a kol.

VEDA Adepti moci a úspechu

Bibilografia diel Hadriána M. Radvániho (TU)

2016

Branislav Matoušek

Bohumil Chmelík

Bohumil Chmelík Bibilografia diel Hadriána M. Radvániho

Trianon labirintusaiban (OA)

Trianon labirintusaiban (TU)

2016 Miroslav Michela Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete  Trianon labirintusaiban

2015

Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie (OA)

Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie (TU)

2015 Karol Hollý Historický ústav SAV, VEDA Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie

Básnik a mesto, Viedenské roky Jána Kollára (OA)

Básnik a mesto, Viedenské roky Jána Kollára (TU)

2015

Tatiana Ivantyšynová

Peter Podolan

Miriam Viršinská

SDK SVE, Pro Historia Básnik a mesto, Viedenské roky Jána Kollára

Gustáv Husák a jeho doba (OA)

Gustáv Husák a jeho doba (TU)

2015 Branislav Kinčok a kol. Ústav pamäti národa Gustáv Husák a jeho doba

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov (OA)

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov (TU)

2015

Peter Macho

Daniela Kodajová

Historický ústav SAV, VEDA Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov

Pracovali v tretej ríši (OA)

Pracovali v tretej ríši (TU)

2015

Michal Schvarc

Ľudovít Hallon

Peter Mičko

VEDA vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied Pracovali v tretej ríši

Sviečková manifestácia I. (OA)

Sviečková manifestácia I.  (TU)

2015

Peter Jašek

František Neupauer

Ondrej Podolec

Pavol Jakubčin

Ústav pamäti národa Sviečková manifestácia I.

2014

Smrť sa volala Schill (OA)

Smrť sa volala Schill (TU)

2014 Tomáš Klubert Ústav pamäti národa Smrť sa volala Schill

2013

Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska (OA)

Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska (TU)

2013 Zuzana Lopatková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska

Historická geografia (OA)

Historická geografia (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Historická geografia

Overcoming the old borders (OA)

Overcoming the old borders (TU)

2013 Adam Hudek Historický ústav SAV Overcoming the old borders

Pramene k slovenským dejinám (OA)

Pramene k slovenským dejinám (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pramene k slovenským dejinám

Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva (OA)

Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva (TU)

2013

Miroslav Michela

László Vörös

Historický ústav SAV Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva

Slovenské stredoveké dejiny I. (OA)

Slovenské stredoveké dejiny I. (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Slovenské stredoveké dejiny I.

Slovenské stredoveké dejiny II. (OA)

Slovenské stredoveké dejiny II. (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Slovenské stredoveké dejiny II.

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí (OA)

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí (TU)

2013 Dušan Kováč Historický ústav SAV Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí

Úvod do kultúry stredoveku (OA)

Úvod do kultúry stredoveku (TU)

2013 Erika Brtáňová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do kultúry stredoveku

Úvod do štúdia medievalistiky (OA)

Úvod do štúdia medievalistiky (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia medievalistiky

Úvod do vizuálnej kultúry stredoveku (OA)

Úvod do vizuálnej kultúry stredoveku (TU)

2013 Ivan Gerát Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do vizuálnej kultúry stredoveku

Veda a slovenské národné hnutie (OA)

Veda a slovenské národné hnutie (TU)

2013 Karol Hollý Historický ústav SAV Veda a slovenské národné hnutie

Vybrané kapitoly z PVH (sfragistika) (OA)

Vybrané kapitoly z PVH (sfragistika) (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vybrané kapitoly z PVH (sfragistika)

Vývoj stredovekých miest na Slovensku I. (OA)

Vývoj stredovekých miest na Slovensku I. (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vývoj stredovekých miest na Slovensku I.

Vývoj stredovekých miest na Slovensku II. (OA)

Vývoj stredovekých miest na Slovensku II. (TU)

2013

Vladimír Rábik

Peter Labanc

Martin Tibenský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vývoj stredovekých miest na Slovensku II.

2012

Anglán: spomienky generála Antona Petráka (OA)

Anglán: spomienky generála Antona Petráka (TU)

2012 kol. autorov Ústav pamäti národa Anglán: spomienky generála Antona Petráka

Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nem. osídlenie 1. (OA)

Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nemecké osídlenie 1. (TU)

2012 Vladimír Rábik Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nemecké osídlenie 1.

Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nem. osídlenie 2. (OA)

Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nemecké osídlenie 2. (TU)

2012 Vladimír Rábik Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nemecké osídlenie 2.

Kapitoly z najstarších českých dejín, 531 - 1004 (OA)

Kapitoly z najstarších českých dejín, 531 - 1004 (TU)

2012 Ján Steinhübel Towarzystwo Słowaków v Polsce Kapitoly z najstarších českých dejín, 531 - 1004

Komunisti a povstania (OA)

Komunisti a povstania (TU)

2012 Michal Kšiňan Towarzystwo Słowaków w Polsce Komunisti a povstania

Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve (OA)

Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve (TU)

2012 Vladimír Rábik Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve

Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe (OA)

Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe (TU)

2012 Ed. Peter Jašek Ústav pamäti národa Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe

Thurzovci a ich historický význam (OA)

Thurzovci a ich historický význam (TU)

2012 Tünde Lengyelová Pro Historia a Historický ústav SAV Thurzovci a ich historický význam

2011

Idea Československého štátu na Slovensku 1918 - 1939 (OA)

Idea Československého štátu na Slovensku 1918 - 1939 (TU)

2011 Xénia Šuchová Historický ústav SAV Idea Československého štátu na Slovensku 1918 - 1939

Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945 (OA)

Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945 (TU)

2011 Ján Mitáč Ústav pamäti národa Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach (OA)

Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach (TU)

2011 Peter Macho Historický ústav SAV Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach

Národnosti Uhorska (OA)

Národnosti Uhorska (TU)

2011 Miloš Marek Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Národnosti Uhorska

Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (OA)

Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 - december 1970) (TU)

2011 Jozef Žatkuliak Historický ústav SAV Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 - december 1970)

Slovensko na hraniciach Rímskej ríše, Kvádske sídlisko  (OA)

Slovensko na hraniciach Rímskej ríše, Kvádske sídlisko - vnútorná štruktúra a chronologický vývoj (TU)

2011 Vladimír Varsik Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Slovensko na hraniciach Rímskej ríše, Kvádske sídlisko - vnútorná štruktúra a chronologický vývoj

Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948 (OA)

Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948 (TU)

2011

Ľudovít Hallon

Miroslav Sabol

Anna Falisová

Historický ústav SAV Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948

Za roľníka, pôdu a republiku (OA)

Za roľníka, pôdu a republiku (TU)

2011 Matej Hanula Historický ústav SAV Za roľníka, pôdu a republiku

Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity (OA)

Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity (TU)

2011 Zuzana Lopatková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity

Žandár troch režimov (OA)

Žandár troch režimov (TU)

2011

Martin Lacko

Ján Sabo

Ústav pamäti národa Žandár troch režimov

Ženská emancipácia (OA)

Ženská emancipácia (TU)

2011 Karol Hollý Historický ústav SAV Ženská emancipácia

2010

20. výročie Nežnej revolúcie (OA)

20. výročie Nežnej revolúcie (TU)

2010 Peter Jašek Ústav pamäti národa 20. výročie Nežnej revolúcie

Analytická historiografia versus národné dejiny (OA)

Analytická historiografia versus národné dejiny (TU)

2010 László Vörös Plus-Pisa University Press Analytická historiografia versus národné dejiny

Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948 (OA)

Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948 (TU)

2010 Miroslav Sabol Historický ústav SAV Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948

Historiography in Motion (OA)

Historiography in Motion (TU)

2010

Roman Holec

Rastislav Kožiak

Institut of History of Slovak Academy of Sciences - State Scientific Library Historiography in Motion

Lexikon stredovekých miest na Slovensku (OA)

Lexikon stredovekých miest na Slovensku (TU)

2010

Martin Štefánik

Ján Lukačka a kol.

Historický ústav SAV Lexikon stredovekých miest na Slovensku

Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 (OA)

Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 (TU)

2010 Pavol Jakubčin Ústav pamäti národa Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989

Najpolitickejšia veda (OA)

Najpolitickejšia veda (TU)

2010 Adam Hudek Historický ústav SAV Najpolitickejšia veda

Občan, spoločnosť, národ v pohybe Slovenských dejín (OA)

Občan, spoločnosť, národ v pohybe Slovenských dejín (TU)

2010 Milan Zemko Historický ústav SAV Občan, spoločnosť, národ v pohybe Slovenských dejín

Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy (OA)

Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy (TU)

2010

Martina Fiamová

Pavol Jakubčin

Ústav pamäti národa Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie (OA)

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie (TU)

2010

Ján Lukačka

Martin Štefánik a kol.

Typoset print, s. r. o. Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

Túžby, projekty a realita (OA)

Túžby, projekty a realita (TU)

2010 Alena Bartlová Historický ústav SAV Túžby, projekty a realita

Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády (OA)

Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády (TU)

2010 Martin Lacko (ed.) Ústav pamäti národa Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády

Život v Slovenskej republike (OA)

Život v Slovenskej republike (TU)

2010 Peter Sokolovič Ústav pamäti národa Život v Slovenskej republike

2009

Dotyky s boľševizmom (OA)

Dotyky s boľševizmom (TU)

2009 Martin Lacko Ústav pamäti národa Dotyky s boľševizmom

Hlinkova garda 1938-1945 (OA)

Hlinkova garda 1938-1945 (TU)

2009 Peter Sokolovič Ústav pamäti národa Hlinkova garda 1938-1945

November ´89 (OA)

November ´89 (TU)

2009 Jozef Žatkuliak a kol. Historický ústav SAV November ´89

November očami ŠtB a ulice (TU)

2009

Peter Balun

Gábor Strešňák

Ústav pamäti národa November očami ŠtB a ulice

Od osmičky k osmičke (OA)

Od osmičky k osmičke (TU)

2009 Jaroslava Roguľová a kol. Historický ústav SAV Od osmičky k osmičke

Piae fundationes (OA)

Piae fundationes (TU)

2009 Ingrid Kušniráková Historický ústav SAV Piae fundationes

Pod heslom integrity (TU)

2009 Miroslav Michela Kalligram Pod heslom integrity

Pod zástavou cisára a kráľa (OA)

Pod zástavou cisára a kráľa (TU)

2009 Vojtech Dangl Historický ústav SAV Pod zástavou cisára a kráľa

Slovensko na ceste k demokracii (OA)

Slovensko na ceste k demokracii (TU)

2009 Natália Krajčovičová Historický ústav SAV Slovensko na ceste k demokracii

Spoločnosť, politika, historiografia (OA)

Spoločnosť, politika, historiografia (TU)

2009 Ivan Kamenec Historický ústav SAV Spoločnosť, politika, historiografia

Susedstvo v čase prelomových zmien (OA)

Susedstvo v čase prelomových zmien (TU)

2009

Matej Andráš

Dušan Segeš a kol.

Historický ústav SAV Susedstvo v čase prelomových zmien

Tradícia a dejiny (TU)

2009 Dagmar Čierna-Lantayová Historický ústav SAV Tradícia a dejiny

Tri jazyky, štyri konfesie (OA)

Tri jazyky, štyri konfesie (TU)

2009 Peter Šoltés Historický ústav SAV Tri jazyky, štyri konfesie

2008

„Agent a špión Vatikánu“ (OA)

„Agent a špión Vatikánu“ (TU)

2008 Daniel Atanáz Mandzák Ústav pamäti národa „Agent a špión Vatikánu“

August ´68 (OA)

August ´68 (TU)

2008 Radoslav Ragač Ústav pamäti národa August ´68

Február 1948 a Slovensko (OA)

Február 1948 a Slovensko (TU)

2008 Ondrej Podolec Ústav pamäti národa Február 1948 a Slovensko

Hlinkova mládež 1938-1945 (OA)

Hlinkova mládež 1938-1945 (TU)

2008 Michal Milla Ústav pamäti národa Hlinkova mládež 1938-1945

Kapitula pri Dóme sv. Martina (TU)

2008 Miriam Hlavačková Historický ústav SAV Kapitula pri Dóme sv. Martina

NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other secret services in C. and E. Europe 1945 - 1989 (OA)

NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other secret services in C. and E. Europe 1945 - 1989 (TU)

2008 Alexandra Grúňová Ústav pamäti národa NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other secret services in Central and Eastern Europe 1945 - 1989

Od autonómie k vzniku Slovenského štátu (OA)

Od autonómie k vzniku Slovenského štátu (TU)

2008 Valerián Bystrický Historický ústav SAV Od autonómie k vzniku Slovenského štátu

Rok 1968 a Československo: postoj USA, Západu a OSN (TU)

2008 Slavomír Michálek Historický ústav SAV Rok 1968 a Československo

Rok 1968: eto vaše delo (OA)

Rok 1968: eto vaše delo (TU)

2008 Miroslav Londák a kol. Historický ústav SAV Rok 1968: eto vaše delo

Rok 1968: novinári na Slovensku (OA)

Rok 1968: novinári na Slovensku (TU)

2008 Elena Londáková a kol. Historický ústav SAV Rok 1968: novinári na Slovensku

Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku (OA)

Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku (TU)

2008 Stanislav Sikora Pro Historia, o.z., v spolupráci s Historickým ústavom SAV Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku

Rok 1968 na Slovensku a v Československu (OA)

Rok 1968 na Slovensku a v Československu (TU)

2008 Valerián Bystrický Historický ústav SAV Rok 1968 na Slovensku a v Československu

Sťahovanie národov (454 - 568) (OA)

Sťahovanie národov (454 - 568) (TU)

2008 Peter Bystrický Historický ústav SAV Sťahovanie národov (454 - 568)

„Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu (TU)

2008

Michal Schvarc

Martin Holák

David Schriffl (eds.)

Ústav pamäti národa „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu

Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí (OA)

Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí (TU)

2008 Edita Ivančiková Historický ústav SAV Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí

XII. Správa ZNB: Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 - 1989 (OA)

XII. Správa ZNB: Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 - 1989 (TU)

2008 Jerguš Sivoš (ed.) Ústav pamäti národa XII. Správa ZNB: Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 - 1989

2007

Československá zahraničná politika 1945 - 1992 (OA)

Československá zahraničná politika 1945 - 1992 (TU)

2007 Pavol Petruf Historický ústav SAV Československá zahraničná politika 1945 - 1992

Dezercie a zajatia príslušníkov zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943 (TU)

2007 Martin Lacko Ústav pamäti národa Dezercie a zajatia príslušníkov zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943

Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom (OA)

Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom (TU)

2007 Róbert Letz (ed.) Ústav pamäti národa Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalm Buzalkom a Pavlom Gojdičom

Proti Poľsku: Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády (OA)

Proti Poľsku: Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády (TU)

2007 Martin Lacko (ed.) Ústav pamäti národa Proti Poľsku: Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády

Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska (OA)

Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska (TU)

2007 Miroslav Londák Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o. Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska

Spravodajské eso Slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký (TU)

2007 Matej Medvecký Ústav pamäti národa Spravodajské eso Slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký

Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945 (OA)

Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945 (TU)

2007 Ján Hlavina Ústav pamäti národa Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945

2006

Bernard Jaško a spol. (OA)

Bernard Jaško a spol. (TU)

2006 Vladimír Palko ml. Ústav pamäti národa Bernard Jaško a spol.

Kapitolami najnovších slovenských dejín (TU)

2006 Jan Pešek a kol. Historický ústav SAV Kapitolami najnovších slovenských dejín

Ľudáci a komunisti, Súperi? Spojenci? Protivníci? (OA)

Ľudáci a komunisti, Súperi? Spojenci? Protivníci? (TU)

2006 Xénia Šuchová (ed.) Universum Ľudáci a komunisti, Súperi? Spojenci? Protivníci?

Slovensko a svet v 20. storočí (TU)

2006 Bohumila Ferenčuhová Historický ústav SAV Slovensko a svet v 20. storočí

V čele ŠTB (TU)

2006 Pavel Žáček Ústav pamäti národa V čele ŠTB

2005

Kto žije za ostnatým drôtom? (TU)

2005 Marína Zavacká Ústav politických vied SAV Kto žije za ostnatým drôtom?

Moc verzus občan (OA)

Moc verzus občan (TU)

2005

Pavel Žáček

Patrik Košický

Eva Guldanová

Ústav pamäti národa Moc verzus občan

Prípad Oatis (OA)

Prípad Oatis (TU)

2005 Slavomír Michálek Ústav pamäti národa Prípad Oatis

The Role of Magic in the Past (OA)

The Role of Magic in the Past (TU)

2005 Blanka Szeghyová PRO HISTORIA, Society and Historical Institute of Slovak Academy of Sciences The Role of Magic in the Past

2001

Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí (OA)

Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí (TU)

2001 Eva Kowalská VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí