Skočiť na hlavný obsah

Prírodné vedy

vysvetlivky

Biológia

2023

Aktivity z neživej prírody (OA)

Aktivity z neživej prírody (TU)

2023 Ivan Iľko, Viera Peterková, Simona Tarajová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Aktivity z neživej prírody

Aktivity z etológie 3 (OA)

Aktivity z etológie 3 (TU)

2023 Ivan Iľko, Viera Peterková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Aktivity z etológie 3

Aktivity z entomológie (komáre) (OA)

Aktivity z entomológie (komáre) (TU)

2023 Ivan Iľko, Viera Peterková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Aktivity z entomológie (komáre)

Aktivity z environmentalistiky (OA)

Aktivity z environmentalistiky (TU)

2023 Ivan Iľko, Viera Peterková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Aktivity z environmentalistiky

Aktivity z ekológie (OA)

Aktivity z ekológie (TU)

2023

Ivan Iľko, Viera Peterková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Aktivity z ekológie

2022

Aktivity z etológie 1 (OA)

Aktivity z etológie 1 (TU)

2022

Ivan Iľko, Simona Tarajová, Viera Peterková, Jana Fančovičová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Aktivity z etológie 1

Aktivity z etológie 2 (OA)

Aktivity z etológie 2 (TU)

2022 Ivan Iľko, Simona Tarajová, Viera Peterková, Jana Fančovičová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Aktivity z etológie 2

2021

Vodný a pôdny ekosystém (OA)

Didaktická aplikácia učiva o ekosystémoch formou terénneho skúsenostného vyučovania vo vybraných náučných chodníkoch Slovenska (1. časť: Vodný a pôdny ekosystém) (TU)

2021

Radoslav Kvasničák

Eliška Michalcová

Gabriela Olejárová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Didaktická aplikácia učiva o ekosystémoch formou terénneho skúsenostného vyučovania vo vybraných náučných chodníkoch Slovenska (1. časť: Vodný a pôdny ekosystém)

Lúčny a lesný ekosystém (OA)

Didaktická aplikácia učiva o ekosystémoch formou terénneho skúsenostného vyučovania vo vybraných náučných chodníkoch Slovenska (2. časť: Lúčny a lesný ekosystém)(TU)

2021

Radoslav Kvasničák

Eliška Michalcová

Gabriela Olejárová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Didaktická aplikácia učiva o ekosystémoch formou terénneho skúsenostného vyučovania vo vybraných náučných chodníkoch Slovenska (2. časť: Lúčny a lesný ekosystém)

2020

Ekológia a environmentálna výchova 1 (OA)

Ekológia a environmentálna výchova 1 (TU)

2020 Alfréd Trnka Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Ekológia a environmentálna výchova 1

Environmentalistika pre pedagogické fakulty (OA)

Environmentalistika pre pedagogické fakulty (TU)

2020

Viera Peterková

Ivan Iľko

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Environmentalistika pre pedagogické fakulty

Komáre a biocídy (OA)

Komáre a biocídy (TU)

2020

Ivan Iľko

Viera Peterková a kol.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Komáre a biocídy

Pesticídy okolo nás (OA)

Pesticídy okolo nás (TU)

2020

Viera Peterková

Ivan Iľko

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Pesticídy okolo nás

2019

Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu (OA)

Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu (TU)

2019 Ľubomír Held Typi Universitatis Tyrnaviensis Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020

Nechemická údržba miest a obcí (OA)

Nechemická údržba miest a obcí (TU)

2019

Viera Peterková

Ivan Iľko

Zuzana Hudeková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Nechemická údržba miest a obcí

2018

Zoológia chordátov (OA)

Zoológia chordátov (TU)

2018 Alfréd Trnka Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Zoológia chordátov

2017

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou (OA)

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou (TU)

2017

Jana Fančovičová

Pavol Prokop

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou II. (OA)

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou II. (TU)

2017

Jana Fančovičová

Pavol Prokop

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou II.

Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou (OA)

Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou (TU)

2017 Jana Fančovičová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou

Praktické cvičenia s vybranými zástupcami hmyzu... (OA)

Praktické cvičenia s vybranými zástupcami hmyzu v školskom a prírodnom prostredí ako inšpirácia pre bádateľsky orientované vyučovanie na základných školách (TU)

2017 Radoslav Kvasničák Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Praktické cvičenia s vybranými zástupcami hmyzu v školskom a prírodnom prostredí ako inšpirácia pre bádateľsky orientované vyučovanie na základných školách

Všeobecná zoológia, II. Organológia (OA)

Všeobecná zoológia, II. Organológia (TU)

2017 Alfréd Trnka Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Všeobecná zoológia, II. Organológia

Zbierka aktivít z biológie pre žiakov 5. roč. (OA)

Zbierka aktivít z biológie pre žiakov 5. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania (TU)

2017

Jana Fančovičová

Monika Weissová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zbierka aktivít z biológie pre žiakov 5. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

2016

Metodická príručka (1. časť: Vodný a pôdny ekosystém) (OA)

Metodická príručka pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií so zameraním na skúmanie vybraných typov ekosystémov v prírodnom prostredí (1. časť: Vodný a pôdny ekosystém) (TU)

2016 Radoslav Kvasničák Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Metodická príručka pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií so zameraním na skúmanie vybraných typov ekosystémov v prírodnom prostredí (1. časť: Vodný a pôdny ekosystém)

Metodická príručka (2. časť: Lúčny a lesný ekosystém) (OA)

Metodická príručka pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií so zameraním na skúmanie vybraných typov ekosystémov v prírodnom prostredí (2. časť: Lúčny a lesný ekosystém) (TU)

2016 Radoslav Kvasničák Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Metodická príručka pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií so zameraním na skúmanie vybraných typov ekosystémov v prírodnom prostredí (2. časť: Lúčny a lesný ekosystém)

2015

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 3. časť (OA)

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 3. časť (TU)

2015 Pavol Múdry Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 3. časť

Praktické aktivity so živými organizmami (OA)

Praktické aktivity so živými organizmami (TU)

2015 Jana Fančovičová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Praktické aktivity so živými organizmami

Zbierka úloh z biológie pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (OA)

Zbierka úloh z biológie pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (TU)

2015

Jana Fančovičová

Alžbeta Hornáčková

Radoslav Kvasničák

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zbierka úloh z biológie pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

2014

Hydronomya severnej časti povodia Malého Dunaja (OA)

Hydronomya severnej časti povodia Malého Dunaja (TU)

2014 Mária Beláková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Hydronomya severnej časti povodia Malého Dunaja

2012

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 2. časť (OA)

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 2. časť (TU)

2012 Pavel Múdry Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 2. časť

2011

Návody na praktické cvičenia z biológie človeka (OA)

Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou (TU)

2011 Jana Fančovičová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 1. časť (OA)

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 1. časť (TU)

2011 Pavel Múdry Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 1. časť

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (OA)

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (TU)

2011 Ľubomír Held Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania

2010

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou (OA)

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou (TU)

2010

Jana Fančovičová

Pavol Prokop

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou

2006

Ekológia pre pedagogické fakulty (TU)

2006

Alfréd Trnka

Viera Peterková

Pavol Prokop

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Ekológia pre pedagogické fakulty

 


Fyzika

 

2014

Fyzika a súčasná spoločnosť (OA)

Fyzika a súčasná spoločnosť (TU)

2014

Július Krempaský

Žaneta Gerhátová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Fyzika a súčasná spoločnosť

Jednoduché experimentálne úlohy 2 (OA)

Jednoduché experimentálne úlohy 2 (TU)

2014 Žaneta Gerhátová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Jednoduché experimentálne úlohy 2

Simulácie a aplety v prírodných vedách (OA)

Simulácie a aplety v prírodných vedách (TU)

2014 Žaneta Gerhátová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Simulácie a aplety v prírodných vedách

2013

Jednoduché experimentálne úlohy (OA)

Jednoduché experimentálne úlohy (TU)

2013 Žaneta Gerhátová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Jednoduché experimentálne úlohy

Matematika - aplikácie pre fyziku (OA)

Matematika - aplikácie pre fyziku (TU)

2013 Miroslava Ožvoldová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Matematika - aplikácie pre fyziku

2012

Teória relativity 1 (OA)

Teória relativity 1 (TU)

2012 Peter Čerňanský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória relativity 1

Zbierka úloh z termodynamiky a molekulovej fyziky I. (OA)

Zbierka úloh z termodynamiky a molekulovej fyziky I. (TU)

2012

Žaneta Gerhátová

Peter Čerňanský

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zbierka úloh z termodynamiky a molekulovej fyziky I.

2007

XXIV. Zborník dejín z fyziky (OA)

XXIV. Zborník dejín z fyziky (TU)

2007

Miroslav Tibor Morovics

Ingrid Hympánová

Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV XXIV. Zborník dejín z fyziky

2006

XXIII. Zborník dejín fyziky (OA)

XXIII. Zborník dejín fyziky (TU)

2006

Miroslav Tibor Morovics

Ingrid Hympánová

Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV XXIII. Zborník dejín fyziky

Návody na laboratórne cvičenia z fyziky (OA)

Návody na laboratórne cvičenia z fyziky (TU)

2006 Štefan Húšťava Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Návody na laboratórne cvičenia z fyziky

Chémia

 

2021

Návody na laboratórne cvičenia z biochémie (OA)

Návody na laboratórne cvičenia z biochémie (TU)

2021 Martin Pipíška Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Návody na laboratórne cvičenia z biochémie

2020

Zbierka riešených úloh z fyzikálnej chémie (OA)

Zbierka riešených úloh z fyzikálnej chémie (TU)

2020 Ján Reguli Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zbierka riešených úloh z fyzikálnej chémie

2019

Toxikológia I. (OA)

Toxikológia I. (TU)

2019

Vladimír Frišták

Jana Fančovičová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Toxikológia I.

Toxikológia II. (OA)

Toxikológia II. (TU)

2019

Vladimír Frišták

Jana Fančovičová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Toxikológia II.

2018

Návody na cvičenia z predmetu analytická chémia (OA)

Návody na cvičenia z predmetu analytická chémia (TU)

2018 Mária Dubovská Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Návody na cvičenia z predmetu analytická chémia

Návody na cvičenia z predmetu biochémia (OA)

Návody na cvičenia z predmetu biochémia (TU)

2018 Mária Dubovská Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Návody na cvičenia z predmetu biochémia

2015

Spotrebiteľská chémia (OA)

Spotrebiteľská chémia (TU)

2015

Ján Reguli

Ivona Paveleková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Spotrebiteľská chémia

2014

Riešené úlohy z fyzikálnej chémie (OA)

Riešené úlohy z fyzikálnej chémie pre kategóriu A chemickej olympiády (TU)

2014 Ján Reguli Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Riešené úlohy z fyzikálnej chémie pre kategóriu A chemickej olympiády

Základy chémie a pre učiteľov biológie (OA)

Základy chémie a pre učiteľov biológie (TU)

2014

Mária Linkešová

Ivona Paveleková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Základy chémie a pre učiteľov biológie

2010

Analytická chémia (OA)

Analytická chémia (TU)

2010 Ivona Paveleková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Analytická chémia

Kapitoly z histórie chémie (OA)

Kapitoly z histórie chémie (TU)

2010 Mária Linkešová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kapitoly z histórie chémie

2009

Chémia a životné prostredie (OA)

Chémia a životné prostredie (TU)

2009 Mária Orolínová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Chémia a životné prostredie

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie (OA)

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie (TU)

2009 Ján Reguli Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie

2007

Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie (OA)

Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie (TU)

2007

Mária Linkešová

Ivona Paveleková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie

Matematika

 

2020

Prechádzka po svete geometrie (OA)

Prechádzka po svete geometrie (TU)

2020 Jana Fialová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Prechádzka po svete geometrie

Úvod do štúdia Galoisovej teórie (OA)

Úvod do štúdia Galoisovej teórie (TU)

2020 Milan Paštéka Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia Galoisovej teórie

2019

Kombinatorika a práca s údajmi (OA)

Kombinatorika a práca s údajmi (TU)

2019 Milan Pokorný Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kombinatorika a práca s údajmi

2015

Blended Learning (OA)

Blended Learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematických predmetov na TU a UMB (TU)

2015

Pavol Hanzel

Milan Pokorný

a kol.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Blended Learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematických predmetov na TU a UMB