Skočiť na hlavný obsah

Filozofia

vysvetlivky

2024

Vybrané postavy renesančnej a novovekej filozofie (TU)

2024

Anton Vydra

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vybrané postavy renesančnej a novovekej filozofie​​

Vybrané postavy stredovekej filozofie (TU)

2024 Anton Vydra Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vybrané postavy stredovekej filozofie

2022

Dejiny novovekej filozofie (OA)

Dejiny novovekej filozofie (TU)

2022

 

Katarína Karabová

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Dejiny novovekej filozofie

Dejiny vedy a vedenia (OA)

Dejiny vedy a vedenia (TU)

2022 Katarína Karabová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Dejiny vedy a vedenia

Filozofia kultúry (OA)

Filozofia kultúry (TU)

2022 Erika Juríková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Filozofia kultúry

Filozofia stredovekej kultúry (OA)

Filozofia stredovekej kultúry (TU)

2022 Erika Juríková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Filozofia stredovekej kultúry

How Do We Discern Conspiracy Theories? (OA)

How Do We Discern Conspiracy Theories? (TU)

2022 Martin Dojčár ed. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave How Do We Discern Conspiracy Theories?

Komentár k čítaniu Ovidia (TU)

2022 Katarína Karabová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Komentár k čítaniu Ovidia

Komentár k čítaniu Vergilia (OA)

Komentár k čítaniu Vergilia (TU)

2022 Katarína Karabová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Komentár k čítaniu Vergilia

 

2020

Človek a jeho Ja. Od zúfalstva k zmyslu (OA)

Človek a jeho Ja. Od zúfalstva k zmyslu (TU)

2020 Peter Šajda et al. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Človek a jeho Ja. Od zúfalstva k zmyslu

Stručný úvod do fenomenológie. O fenoméne (OA)

Stručný úvod do fenomenológie. O fenoméne (TU)

2020 Jaroslava Vydrová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Stručný úvod do fenomenológie. O fenoméne

 

2013 Filozofia a Kognitívne štúdiá

Cognitive Aesthetics (OA)

Cognitive Aesthetics (TU)

2013 Renáta Kišoňová Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Cognitive Aesthetics

Cognitive Anthropology: Selected Issues (OA)

Cognitive Anthropology: Selected Issues (TU)

2013 Jana Trajtelová Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Cognitive Anthropology: Selected Issues

Cognition in Moral Conduct (OA)

Cognition in Moral Conduct (TU)

2013  Josef Dolista Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Cognition in Moral Conduct

Cognition in Social Context (OA)

Cognition in Social Context (TU)

2013 Renáta Kišoňová Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Cognition in Social Context

Filozofia evolúcie (OA)

Filozofia evolúcie (TU)

2013

Renáta Kišoňová

Michal Kutáš

Filozofická fakulta Trnavskej univerzita v Trnave Filozofia evolúcie

Filozofia vedomia (OA)

Filozofia vedomia (TU)

2013 Silvia Gáliková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Filozofia vedomia

Filozofické aspekty dejín vedy (OA)

Filozofické aspekty dejín vedy (TU)

2013 Andrej Démuth Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Filozofické aspekty dejín vedy

Foundations of Cognitive Neuroscience (OA)

Foundations of Cognitive Neuroscience (TU)

2013 Silvia Gáliková Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Foundations of Cognitive Neuroscience

Game Theory and the Problem of Decision-Making (OA)

Game Theory and the Problem of Decision-Making (TU)

2013 Andrej Démuth Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Game Theory and the Problem of Decision-Making

Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied (OA)

Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied (TU)

2013 Reginald Adrián Slávkovský Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied

Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences (OA)

Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences (TU)

2013 Reginald Adrián Slávkovský Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences

Introduction to Cognitive Linguistics (OA)

Introduction to Cognitive Linguistics (TU)

2013 Mária Bednáriková Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Introduction to Cognitive Linguistics

Introduction to Cognitive Science (OA)

Introduction to Cognitive Science (TU)

2013 Mária Bednáriková Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Introduction to Cognitive Science

Introduction to the Methodology of Science (OA)

Introduction to the Methodology of Science (TU)

2013 Mária Bednáriková Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Introduction to the Methodology of Science

Introduction to Philosophy of Language (OA)

Introduction to Philosophy of Language (TU)

2013

Reginald Adrián Slávkovský

Michal Kutáš

Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Introduction to Philosophy of Language

Introduction to Philosophy of Mind (OA)

Introduction to Philosophy of Mind (TU)

2013 Silvia Gáliková Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Introduction to Philosophy of Mind

Kognícia v morálnom správaní (OA)

Kognícia v morálnom správaní (TU)

2013 Josef Dolista Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kognícia v morálnom správaní

Kognícia v sociálnom kontexte (OA)

Kognícia v sociálnom kontexte (TU)

2013 Renáta Kišoňová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kognícia v sociálnom kontexte

Kognitívna antropológia: Vybrané problémy (OA)

Kognitívna antropológia: Vybrané problémy (TU)

2013 Jana Trajtelová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kognitívna antropológia: Vybrané problémy

Kognitívna estetika (OA)

Kognitívna estetika (TU)

2013 Renáta Kišoňová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kognitívna estetika

Mind in Science (OA)

Mind in Science (TU)

2013 Silvia Gáliková Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Mind in Science

Myseľ vo vede (OA)

Myseľ vo vede (TU)

2013 Silvia Gáliková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Myseľ vo vede

Perception Theories (OA)

Perception Theories (TU)

2013 Andrej Démuth Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Perception Theories

Philosophical Aspects of the History of Science (OA)

Philosophical Aspects of the History of Science (TU)

2013 Andrej Démuth Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Philosophical Aspects of the History of Science

Philosophy of Evolution (OA)

Philosophy of Evolution (TU)

2013

Renáta Kišoňová

Michal Kutáš

Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Philosophy of Evolution

Racionalita a ľudská kognícia (OA)

Racionalita a ľudská kognícia (TU)

2013 Reginald Adrián Slávkovský Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Racionalita a ľudská kognícia

Rationality and Human Cognition (OA)

Rationality and Human Cognition (TU)

2013 Reginald Adrián Slávkovský Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Rationality and Human Cognition

Teória hier a problém rozhodovania (OA)

Teória hier a problém rozhodovania (TU)

2013 Andrej Démuth Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória hier a problém rozhodovania

Teória percepcie (OA)

Teória percepcie (TU)

2013 Andrej Démuth Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória percepcie

Úvod do filozofie jazyka (OA)

Úvod do filozofie jazyka (TU)

2013

Reginald Adrián Slávkovský

Michal Kutáš

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do filozofie jazyka

Úvod do filozofie mysle (OA)

Úvod do filozofie mysle (TU)

2013 Silvia Gáliková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do filozofie mysle

Úvod do kognitívnej lingvistiky (OA)

Úvod do kognitívnej lingvistiky (TU)

2013 Mária Bednáriková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do kognitívnej lingvistiky

Úvod do kognitívnych vied (OA)

Úvod do kognitívnych vied (TU)

2013 Mária Bednáriková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do kognitívnych vied

Úvod do metodológie vied (OA)

Úvod do metodológie vied (TU)

2013 Mária Bednáriková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do metodológie vied

Základy kognitívnej neurovedy (OA)

Základy kognitívnej neurovedy (TU)

2013 Silvia Gáliková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Základy kognitívnej neurovedy

 

2009

Úvod do filozofie vedomia (OA)

Úvod do filozofie vedomia (TU)

2009 Silvia Gáliková Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Úvod do filozofie vedomia

Úvod do kognitívnej vedy 1. časť (OA)

Úvod do kognitívnej vedy 1. časť (TU)

2009 Silvia Gáliková Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Úvod do kognitívnej vedy 1. časť