Skočiť na hlavný obsah

Pedagogika

Zdroj
Univerzitná knižnica

vysvetlivky

2024

Slovenský posunkový jazyk pre študentov – úplných začiatočníkov 1 (TU) 2024 Roman Vojtechovský a kol. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Slovenský posunkový jazyk pre študentov – úplných začiatočníkov 1
Včasná intervencia zameraná na deti s Downovým syndrómom (TU) 2024 Jana Balážová,
Anna Sádovská
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Včasná intervencia zameraná na deti s Downovým syndrómom
Ako postupovať pri vypracovaní a obhajobe bakalárskych prác v študijných programoch učiteľstva anglického jazyka a literatúry (TU) 2024 Silvia Pokrivčáková, Hana Vančová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Ako postupovať pri vypracovaní a obhajobe bakalárskych prác v študijných programoch učiteľstva anglického jazyka a literatúry

2023

Modelovanie, simulácia a animácia v edukácii (TU) 2023 Krisztina Czakóová, Roman Horváth, Veronika Stoffová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Modelovanie, simulácia a animácia v edukácii
Socio-humanitné poznávanie v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní (TU) 2023 Zuzana Danišková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Socio-humanitné poznávanie v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní
Programové prostriedky a ich využitie v procese dištančnej výučby (TU) 2023 Tomáš Godiš, Ildikó Pšenáková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Programové prostriedky a ich využitie v procese dištančnej výučby
Tlmočenie nielen pre nepočujúce osoby (TU) 2023 Editor: Roman Vojtechovský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Tlmočenie nielen pre nepočujúce osoby
Akčný výskum v didaktike anglického jazyka (OA)

Akčný výskum v didaktike anglického jazyka (TU)

2023 Silvia Pokrivčáková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Akčný výskum v didaktike anglického jazyka

Pedagogický asistent v prostredí školy (OA)

Pedagogický asistent v prostredí školy (TU)

2023 Ivana Šuhajdová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pedagogický asistent v prostredí školy

2022

Detské programovacie jazyky a ich využitie v pedagogickej praxi (OA)

Detské programovacie jazyky a ich využitie v pedagogickej praxi (TU)

2022 Veronika Gabaľová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Detské programovacie jazyky a ich využitie v pedagogickej praxi

Junákova cesta k pionierovi (TU)

2022 Janette Gubricová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Junákova cesta k pionierovi

Peer príručka (nielen) pre sociálnych pedagógov (OA)

Peer príručka (nielen) pre sociálnych pedagógov (TU)

2022 Janette Gubricová, Romana Martincová, Kristína Liberčanová, Ivana Šuhajdová eds. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Peer príručka (nielen) pre sociálnych pedagógov

Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky (OA)

Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky (TU)

2022 Editorky: Naďa Bizová, Alexandra Lengyelová, Kristína Liberčanová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky

SOCEDU (TU)

2022 Editori: Alexandra Lengyelová, Kristína Liberčanová, Naďa Bizová, Janette Gubricová, Ivana Šuhajdová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave SOCEDU

Stvorené je nám zverené (OA)

Stvorené je nám zverené (TU)

2022 Kristína Liberčanová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Stvorené je nám zverené

2021

Dejiny etických teórií pre študentov pedagogiky (TU)

2021 Andrej Rajský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Dejiny etických teórií pre študentov pedagogiky

Etika pre študentov pedagogiky (OA)

Etika pre študentov pedagogiky (TU)

2021 Andrej Rajský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Etika pre študentov pedagogiky

Filozofia výchovy : vybrané state (OA)

Filozofia výchovy : vybrané state (TU)

2021 Andrej Rajský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Filozofia výchovy : vybrané state

Filozofovanie pre život – život skrze filozofovanie (OA)

Filozofovanie pre život – život skrze filozofovanie (TU)

2021 Marek Wiesenganger Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Filozofovanie pre život – život skrze filozofovanie

Informačná gramotnosť a Informačné vzdelávanie (OA)

Informačná gramotnosť a Informačné vzdelávanie (TU)

2021

Ľudmila Hrdináková

Jakub Fázik

Slovenská pedagogická knižnica Informačná gramotnosť a Informačné vzdelávanie

Pedagogicko-psychologická diagnostika v edukačnej praxi (OA)

Pedagogicko-psychologická diagnostika v edukačnej praxi (TU)

2021 Peter Kusý Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pedagogicko-psychologická diagnostika v edukačnej praxi

Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (OA)

Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (TU)

2021 Dana Masaryková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Sociálne interakcie detí v podmienkach neformálnej edukácie v inkluzívnom prostredí a ich synergický efekt (TU)

2021 Naďa Bizová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ociálne interakcie detí v podmienkach neformálnej edukácie v inkluzívnom prostredí a ich synergický efekt

Tvorba didaktických interaktívnych materiálov a kritériá hodnotenia ich kvality (OA)

Tvorba didaktických interaktívnych materiálov a kritériá hodnotenia ich kvality (TU)

2021 Ildikó Pšenáková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Tvorba didaktických interaktívnych materiálov a kritériá hodnotenia ich kvality

2020

Ako identifikovať problém praxe vo vyučovaní na našej škole (OA)

Ako identifikovať problém praxe vo vyučovaní na našej škole (TU)

2020

Martin Brestovanský

Katarína Kotuľáková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Ako identifikovať problém praxe vo vyučovaní na našej škole

Alternatívna religiozita a vzdelávanie (TU)

2020 Martin Dojčár Trnavská univerzita v Trnave Alternatívna religiozita a vzdelávanie

Informačná gramotnosť Generácie Z (OA)

Informačná gramotnosť Generácie Z (TU)

2020 Jakub Fázik Slovenská pedagogická knižnica Informačná gramotnosť Generácie Z

Inšpirácie na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom v ranom detstve (OA)

Inšpirácie na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom v ranom detstve (TU)

2020 Zuzana Danišková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Inšpirácie na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom v ranom detstve

Telesná a zdravotná výchova v predprimárnom vzdelávaní (OA)

Telesná a zdravotná výchova v predprimárnom vzdelávaní (TU)

2020 Dana Masaryková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Telesná a zdravotná výchova v predprimárnom vzdelávaní

Zuzana a jej škola, príbeh o profesijnej učiacej sa komunite (OA)

Zuzana a jej škola, príbeh o profesijnej učiacej sa komunite (TU)

2020 Martin Brestovanský a kol. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zuzana a jej škola, príbeh o profesijnej učiacej sa komunite

2019

Pedagogicko-psychologická diagnostika (OA)

Pedagogicko-psychologická diagnostika (TU)

2019 Peter Kusý Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pedagogicko-psychologická diagnostika

2018

Interpersonálna teória hudby - teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie (OA)

Interpersonálna teória hudby - teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie (TU)

2018 Peter Kusý Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Interpersonálna teória hudby - teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie

Metódy sociálnej pedagogiky I. (OA)

Metódy sociálnej pedagogiky I. (TU)

2018 Kristína Liberčanová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Metódy sociálnej pedagogiky I.

Spoločenskovedné poznávanie v predškolskom vzdelávaní (OA)

Spoločenskovedné poznávanie v predškolskom vzdelávaní (TU)

2018 Zuzana Danišková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Spoločenskovedné poznávanie v predškolskom vzdelávaní

Zbierka aktivít pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (OA)

Zbierka aktivít pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (TU)

2018 Jana Fančovičová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zbierka aktivít pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

2017

Návrat pedagogiky do detských domovov (TU)

2017 Antonín Kozoň a kol. Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín Návrat pedagogiky do detských domovov

Sociálno-pedagogická prax I. (OA)

Sociálno-pedagogická prax I. (TU)

2017

Naďa Bizová

Janette Gubricová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Sociálno-pedagogická prax I.

2016

Dieťa a kniha (OA)

Dieťa a kniha (TU)

2016 Eva Vitézová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Dieťa a kniha

2014

Používateľská príručka pre Internetový Školský Experimentálny Systém (ISES) s príkladmi použitia vo forme inštruktážnych videí (OA)

Používateľská príručka pre Internetový Školský Experimentálny Systém (ISES) s príkladmi použitia vo forme inštruktážnych videí (TU)

2014 Lukáš Tkáč Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Používateľská príručka pre Internetový Školský Experimentálny Systém (ISES) s príkladmi použitia vo forme inštruktážnych videí

2013

Dejiny výchovy a vzdelávania I. (OA)

Dejiny výchovy a vzdelávania I. (TU)

2013 Lucia Bokorová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Dejiny výchovy a vzdelávania I.

Pedagogika voľného času 2 (OA)

Pedagogika voľného času 2 (TU)

2013 Martin Brestovanský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pedagogika voľného času 2

Teória a prax etickej výchovy 2 (OA)

Teória a prax etickej výchovy 2 (TU)

2013 Ivan Podmanický Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória a prax etickej výchovy 2

Q - metodológia: Faktorové zobrazenie ľudskej subjektivity (OA)

Q - metodológia: Faktorové zobrazenie ľudskej subjektivity (TU)

2013 Ivan Lukšík Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Q - metodológia: Faktorové zobrazenie ľudskej subjektivity

2012

Mravná výchova (OA)

Mravná výchova (TU)

2012 Anna Sádovská Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Mravná výchova

Pedagogická prax pre študentov učiteľstva (OA)

Pedagogická prax pre študentov učiteľstva (TU)

2012

Naďa Bizová

Janette Gubricová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Pedagogická prax pre študentov učiteľstva

Teória a prax etickej výchovy 1 (OA)

Teória a prax etickej výchovy 1 (TU)

2012 Ivan Podmanický Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória a prax etickej výchovy 1

Umenie v primárnom vzdelávaní (OA)

Umenie v primárnom vzdelávaní (TU)

2012 Michaela Guillaume Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Umenie v primárnom vzdelávaní

2010

Art vo vzdelávaní (OA)

Art vo vzdelávaní (TU)

2010

Michaela Guillaume

Barbora Kováčová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Art vo vzdelávaní

Jazyková gramotnosť v predškolskom veku, teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ (OA)

Jazyková gramotnosť v predškolskom veku, teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ (TU)

2010

Oľga Zápotočná

Zuzana Petrová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Jazyková gramotnosť v predškolskom veku, teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ

2008

Topológia človeka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v európskej tradícii (OA)

Topológia človeka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v európskej tradícii (TU)

2008 Blanka Kudláčová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Topológia človeka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v európskej tradícii

 

 

Juvenilia Paedagogica

Juvenilia Paedagogica 2022 (TU) 2022 Andrej Rajský
Juvenilia Paedagogica 2021 (OA) 2021 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2020 Andrej Rajský Juvenilia Paedagogica
Juvenilia Paedagogica 2021Juvenilia Paedagogica 2020
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2019 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2018 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2017 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2016 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2015 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2014 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2013 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2012 Andrej Rajský
Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2011 Andrej Rajský

 

Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

séria A, B 

Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philogogica 2015 Jozef Pavlovič ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philogogica 2011 Jozef Pavlovič
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philogogica 2009 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philogogica 2007 Peter Čerňanský
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philogogica 2005 Peter Čerňanský
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2016 Jana Fančovičová
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2015 Jana Fančovičová
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2012 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2009 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2008 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2007 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2005 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2004 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy 2003 Pavel Híc

 

Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

séria C, D 

Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria C matematika, fyzika, informatika 2004 Peter Čerňanský ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria C matematika, fyzika, informatika 2003 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2011 Ondrej Kaščák
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2010 Andrej Rajský
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2009 Ondrej Kaščák
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2008 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2007 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2006 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2005 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2004 Pavel Híc
Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní 2003 Pavel Híc