Skočiť na hlavný obsah

Archeológia

vysvetlivky

​2022

Environmentálna archeológia (OA)

Environmentálna archeológia (TU)

2022

Lucia Nováková,
Tomáš Kolon

Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave Environmentálna archeológia

Environmentálna archeológia (OA)

Environmentálna archeológia (TU)

2022 Lucia Nováková,
Tomáš Kolon
Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave Environmentálna archeológia

2021

IN AQUA SANITAS Svet antických akvaduktov a zásobovanie vodou (TU) 2021

Miroslava Daňová

Tomáš Kolon

Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave IN AQUA SANITAS Svet antických akvaduktov a zásobovanie vodou
Rímske umenie II. : Rímsky šperk (OA) 2021 Miroslava Daňová Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Rímske umenie II. -Rímsky šperk

Vtere Felix, Mária: žiaci svojej profesorke (OA)

Vtere Felix, Mária: žiaci svojej profesorke (TU)

2021

Miroslava Daňová

Lucia Nováková

Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave Vtere Felix, Mária: žiaci svojej profesorke

Prsteň na hranici svetov (OA)

Prsteň na hranici svetov (TU)

2021 Miroslava Daňová Katedra klasickej archeológie a Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Prsteň na hranici svetov

2020

Príbytky bohov (OA)

Príbytky bohov (TU)

2020

Miroslava Daňová

Tomáš Kolon

Milan Hrabkovský

Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave Príbytky bohov

Úvod do štúdia klasickej archeológie I. (OA)

Úvod do štúdia klasickej archeológie I. (TU)

2020

Klára Kuzmová

Mária Novotná

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia klasickej archeológie I.

Úvod do štúdia klasickej archeológie II. (OA)

Úvod do štúdia klasickej archeológie II. (TU)

2020

Klára Kuzmová

Mária Novotná

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia klasickej archeologie II.

Úvod do štúdia klasickej archeológie III. (OA)

Úvod do štúdia klasickej archeológie III. (TU)

2020

Klára Kuzmová

Mária Novotná

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia klasickej archeologie III.

Úvod do štúdia klasickej archeológie IV. (OA)

Úvod do štúdia klasickej archeológie IV. (TU)

2020

Klára Kuzmová

Mária Novotná

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do štúdia klasickej archeológie IV.

2019

Thermae & balnea (OA)

Thermae & balnea (TU)

2019

Miroslava Daňová

Tomáš Kolon

Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave Thermae & balnea

2018

Carnuntum: učebné texty (pre) študentov Katedry klasickej archeológie TU v Trnave (OA)

Carnuntum: učebné texty (pre) študentov Katedry klasickej archeológie TU v Trnave (TU)

2018 Miroslava Daňová et al. Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave Carnuntum-učebný text