Skočiť na hlavný obsah

Literatúra

vysvetlivky

Základy biblioterapie pre knihovníkov (TU) 2017 Katarína Majzlanová Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Základy biblioterapie pre knihovníkov

Slovenský jazyk a literatúra

 

2023

Cvičenia zo štylistiky slovenského jazyka (TU) 2023 Jozef Pavlovič Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Cvičenia zo štylistiky slovenského jazyka

Inovatívne metódy pri práci s literárnym textom v základnej škole (OA)

Inovatívne metódy pri práci s literárnym textom v základnej škole (TU)

2023 Eva Vitézová, Štefánia Vyskočová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Inovatívne metódy pri práci s literárnym textom v základnej škole

Mediálna kultúra vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho (OA)

Mediálna kultúra vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho (TU)

2023 Mária Beláková, Juraj Hladký Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Mediálna kultúra vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho

Problematické javy v slovenskej ortografii (OA)

Problematické javy v slovenskej ortografii (TU)

2023 Juraj Hladký Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Problematické javy v slovenskej ortografii

Teória vyučovania vlastných mien (OA)

Teória vyučovania vlastných mien (TU)

2023 Mária Beláková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória vyučovania vlastných mien

2022

Divadelné tlmočenie do slovenského posunkového jazyka (OA)

Divadelné tlmočenie do slovenského posunkového jazyka (TU)

2022 Michal Hefty, Angela Hefty Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Divadelné tlmočenie do slovenského posunkového jazyka

Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku (OA)

Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku (TU)

2022 Roman Vojtechovský Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku

Manuál citovania a tvorby zoznamu použitej literatúry (OA)

Manuál citovania a tvorby zoznamu použitej literatúry (TU)

2022 Ivan Iľko, Alexandra Lengyelová, Romana Martincová, Hana Ingrid Oppenbergerová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Manuál citovania a tvorby zoznamu použitej literatúry

2021

Moderné metódy vo vyučovaní literatúry I. (OA)

Moderné metódy vo vyučovaní literatúry I. (TU)

2021 Eva Vitézová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Moderné metódy vo vyučovaní literatúry I.

Dielo sv. Klimenta Ochridského v slovenskej literárnej tradícii: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 20. decembra 2021 (TU)

2021

Jozef Pavlovič

Kristína Pavlovičová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  
Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka 1. (TU) 2021

Roman Vojtechovský

Veronika Vojtechovská

Vladimíra Poláčková

Beáta Lipovská

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

2018

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka III. (OA)

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka III. (TU)

2018 Mária Beláková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória a prax vyučovania slovenského jazyka III.

2017

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka II. (OA)

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka II. (TU)

2017 Mária Beláková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I.image-20220222091213-1

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I. (OA)

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I. (TU)

2017 Mária Beláková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Teória a prax vyučovania slovenského jazyka II.image-20220222091224-2

2015

Fonácia a hlasové začiatky v slovenčine (OA)

Fonácia a hlasové začiatky v slovenčine (TU)

2015 Ľubomír Rednár Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Fonácia a hlasové začiatky v slovenčine

Náuka o slovnej zásobe (OA)

Náuka o slovnej zásobe (TU)

2015 Jozef Pavlovič Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Náuka o slovnej zásobe

Staršia slovenská literatúra. Stredovek (OA)

Staršia slovenská literatúra. Stredovek (TU)

2015 Kristína Pavlovičová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Staršia slovenská literatúra. Stredovek

2014

Kapitoly to slovenských dejín jazykovej kultúry od polovice 20. storočia po súčasnosť (OA)

Kapitoly to slovenských dejín jazykovej kultúry od polovice 20. storočia po súčasnosť (TU)

2014 Ľubomír Rednár Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kapitoly to slovenských dejín jazykovej kultúry od polovice 20. storočia po súčasnosť

2013

Cyrilo-metodské replikácie byzantsko-slovanskej kultúry v interpretácii (OA)

Cyrilo-metodské replikácie byzantsko-slovanskej kultúry v interpretácii (TU)

2013

Juraj Hladký

Jozef Pavlovič

Kristína Pavlovičová

Andrej Závodný

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Cyrilo-metodské replikácie byzantsko-slovanskej kultúry v interpretácii

2012

Lexikológia slovenského jazyka (OA)

Lexikológia slovenského jazyka (TU)

2012 Jozef Pavlovič Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Lexikológia slovenského jazyka

Syntax slovenského jazyka I. (OA)

Syntax slovenského jazyka I. (TU)

2012 Jozef Pavlovič Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Syntax slovenského jazyka I.

Syntax slovenského jazyka II. (OA)

Syntax slovenského jazyka II. (TU)

2012 Jozef Pavlovič Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Syntax slovenského jazyka II.

2010

Varia XIX (OA)

Varia XIX (TU)

2010

Juraj Hladký

Ľubomír Rednár

Trnavská univerzita v Trnave Varia XIX

2009

Staršia slovenská literatúra (OA)

Staršia slovenská literatúra (TU)

2009 Eva Fordinálová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Staršia slovenská literatúra

1997

Od baroka k postmoderne (TU)

1997 Valér Mikula L.C.A. Od baroka k postmoderne

 


Anglický jazyk a literatúra

 

2022

Selected aspects of lexicography. A diachronic approach(OA)

Selected aspects of lexicography. A diachronic approach(TU)

2022 Anna Stachurska Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Selected aspects of lexicography. A diachronic approach

2020

American Literature of the Twentieth Century: Modernism and After (OA)

American Literature of the Twentieth Century: Modernism and After (TU)

2020 Anton Pokrivčák Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave American Literature of the Twentieth Century: Modernism and After

2019

Phonetics and Phonology- Selected Aspects of English Pronunciation (OA)

Phonetics and Phonology- Selected Aspects of English Pronunciation (TU)

2019 Hana Vančová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Phonetics and Phonology- Selected Aspects of English Pronunciation

2018

Anglophone Literature for Children and Juvenile Readers (OA)

Anglophone Literature for Children and Juvenile Readers (TU)

2018 Silvia Pokrivčáková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Anglophone Literature for Children and Juvenile Readers

Contemporary English Literature (OA)

Contemporary English Literature (TU)

2018 Dagmar Blight Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Contemporary English Literature

Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research (OA)

Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research (TU)

2018 Silvia Pokrivčáková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research

2016

Phonetics and Phonology- A Practical Introduction to Pronunciation and Transcription (OA)

Phonetics and Phonology- A Practical Introduction to Pronunciation and Transcription (TU)

2016 Hana Vančová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Phonetics and Phonology- A Practical Introduction to Pronunciation and Transcription

2013

Text from Anglo-American Literature of Children and Qouth (OA)

Text from Anglo-American Literature of Children and Qouth (TU)

2013 Marína Trnková Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Text from Anglo-American Literature of Children and Qouth

 


Nemecký jazyk a literatúra

 

2022

Sprachlehr- und -lernprogramme im Fremdsprachenunterricht (OA)

Sprachlehr- und -lernprogramme im Fremdsprachenunterricht (TU)

2022  Tomáš Godiš Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Sprachlehr- und -lernprogramme im Fremdsprachenunterricht

2018

Morphologie der deutschen Sprache (OA)

Morphologie der deutschen Sprache (TU)

2018  Tomáš Godiš Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Morphologie der deutschen Sprache

2017

Materialien zu Pflichtlektüren für Germanistikstudenten, Deutschsprachige Prosa zwischen 1945 und 1989 (OA)

Materialien zu Pflichtlektüren für Germanistikstudenten, Deutschsprachige Prosa zwischen 1945 und 1989 (TU)

2017 Milan Žitný Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Materialien zu Pflichtlektüren für Germanistikstudenten, Deutschsprachige Prosa zwischen 1945 und 1989

2016

Produktive und rezeptive Fertigkeiten (OA)

Produktive und rezeptive Fertigkeiten (TU)

2016 Tomáš Godiš Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Produktive und rezeptive Fertigkeiten

2014

Syntax nemeckého jazyka (OA)

Syntax nemeckého jazyka (TU)

2014 Peter Halász Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Syntax nemeckého jazyka

2013

Ältere deutsche Literatur (OA)

Ältere deutsche Literatur (TU)

2013 Róbert Gáfrik Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Ältere deutsche Literatur

2012

Verbvalenz und Satzmodelle in der deutschen Sprache der Gegenwart (OA)

Verbvalenz und Satzmodelle in der deutschen Sprache der Gegenwart (TU)

2012 Peter Halász Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Verbvalenz und Satzmodelle in der deutschen Sprache der Gegenwart

2010

Glossar linguistischer, literaturwissenschaftlicher und didaktischer Fachbegriffe für das Fach Deutsche Sprache und Literatur (OA)

Glossar linguistischer, literaturwissenschaftlicher und didaktischer Fachbegriffe für das Fach Deutsche Sprache und Literatur (TU)

2010

Hana Borsuková

Róbert Gáfrik

Peter Halász

Michaela Kramárová

Viera Lagerová

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Glossar linguistischer, literaturwissenschaftlicher und didaktischer Fachbegriffe für das Fach Deutsche Sprache und Literatur

Klasické jazyky

 

2022

Antológia z patristickej, stredovekej a humanistickej literatúry (TU)

2022 Erika Juríková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Antológia z patristickej, stredovekej a humanistickej literatúry
Latinská baroková literatúra (TU) 2022 Erika Juríková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Latinská baroková literatúra
Latinská syntax (TU) 2022 Erika Juríková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Latinská syntax

2019

Belovský výskum: Súčastnosť a potenciál do budúcnosti (OA)

Belovský výskum: Súčastnosť a potenciál do budúcnosti (TU)

2019 Erika Juríková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Belovský výskum: Súčastnosť a potenciál do budúcnosti

2018

Latinský jazyk: Pracovné listy na výučbu základov latinčiny (OA)

Latinský jazyk: Pracovné listy na výučbu základov latinčiny (TU)

2018

Nicol Sipekiová

Katarína Karabová

Jozef Kordoš

Lenka Fišerová

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Latinský jazyk: Pracovné listy na výučbu základov latinčiny

2014

Kapitoly z novolatinského písomníctva III. (OA)

Kapitoly z novolatinského písomníctva III. (TU)

2014 Erika Juríková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Kapitoly z novolatinského písomníctva III.

2013

Latinský jazyk pre medievalistov I. (OA)

Latinský jazyk pre medievalistov I. (TU)

2013

 Katarína Karabová

Nicol Sipekiová

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Latinský jazyk pre medievalistov I.

Latinský jazyk pre medievalistov II. (OA)

Latinský jazyk pre medievalistov II. (TU)

2013

Katarína Karabová

Nicol Sipekiová

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Latinský jazyk pre medievalistov II.

Latinský jazyk pre medievalistov III. (OA)

Latinský jazyk pre medievalistov III. (TU)

2013

Katarína Karabová

Nicol Sipekiová

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Latinský jazyk pre medievalistov III.