Skočiť na hlavný obsah

Kolégium rektora

 

Zloženie

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th., poverený výkonom funkcie rektora 

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., poverený výkonom funkcie prorektora pre rozvoj a informačné systémy

doc. Dana Masaryková, PhD. poverená výkonom funkcie prorektorky pre vonkajšie vzťahy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., poverená výkonom funkcie prorektorky pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., poverený výkonom funkcie prorektora pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, dekan filozofickej fakulty

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof., dekanka právnickej fakulty

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka pedagogickej fakulty

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., dekan teologickej fakulty

Ing. Daniela Naništová, kvestorka 

Ing. Kvetoslava Tibenská, kontrolórka 

doc. JUDr. Peter Varga PhD., predseda akademického senátu

PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka kancelárie rektora

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektora TU od roku 2024

mimoriadne KRTU_04042024
krtu_3_19032024
krtu_2_20022024
krtu_1_23012024

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektora TU v rokoch 2019-2023

krtu_v_22-23052023
krtu_40_05122023
krtu_39_14112023
krtu_38_24102023
krtu_37_26092023
krtu_35_25042023
krtu_34_20032023
krtu_33_28022023
krtu_32_24012023
mimoriadne krtu_050422
krtu_V_08-09062022
krtu_31_12122022
krtu_30_22112022
krtu_29_25102022
krtu_28_27092022
krtu_27_06072022 -1
krtu_26_24052022
krtu_25_220322
krtu_24_15022022
krtu_23_25012022
krtu_22_14122021
krtu_21_16112021
krtu_20_19102021
krtu_19_21092021
krtu_18_22062021
krtu_17_27042021
krtu_16_23032021
krtu_15_23022021
krtu_14_26012021
krtu_V_2020
krtu_13_15122020
krtu_12_26112020
krtu_11_10112020
krtu_10_13102020
krtu_9_22092020
krtu_8_23062020
krtu_7_02062020
krtu_6_12052020
krtu_5_25022020
krtu_4_17122019
krtu_3_26112019
krtu_2_29102019
krtu_1_24092019