Skočiť na hlavný obsah

Kolégium rektora

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., prorektor pre rozvoj a informačné systémy

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th., prorektor pre vonkajšie vzťahy

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, dekan filozofickej fakulty

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka pedagogickej fakulty

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

prof. JUDr. Marek Šmid, PhD., dekan teologickej fakulty

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka právnickej fakulty

Ing. Daniela Naništová, kvestorka 

PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka kancelárie rektora

Ing. Kvetoslava Tibenská, kontrolórka 

doc. JUDr. Peter Varga PhD., predseda akademického senátu

 

Zápisnice kolégia rektora Trnavskej univerzity

krtu_38_24102023
krtu_37_26092023
krtu_v_22-23052023
krtu_35_25042023
krtu_34_28032023
krtu_33_28022023
krtu_32_24012023
krtu_31_12122022
krtu_30_22112022
krtu_29_25102022
krtu_28_27092022
krtu_27_06072022
krtu_v_08-09062022
krtu_26_24052022
mimoriadne krtu_05042022
krtu_25_22032022
krtu_24_15022022
krtu_23_25012022
krtu_22_14122021
krtu_21_16112021
krtu_20_19102021
krtu_19_21092021
krtu_18_22062021
krtu_17_27042021
krtu_16_23032021
krtu_15_23022021
krtu_14_26012021
krtu_13_15122020
krtu_12_26112020
krtu_11_10112020
krtu_10_13102020
krtu_9_22092020
krtu_8_23062020
krtu_7_02062020
krtu_6_12052020
mimoriadne krtu_09032020
krtu_5_25022020
krtu_4_17122019
krtu_3_26112019
krtu_2_29102019
krtu_1_24092019

Zápisnice KRTU 2015-2019