Skočiť na hlavný obsah

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania

Odkaz na stránky Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania (RVHK): https://www.truni.sk/kvalita/rada-rvhk

 

Vymenované vedenie RVHK

 

Predsedníčka

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

 

Podpredsedovia

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – prvý podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach vnútorného systému univerzity a legislatívy univerzity

Mgr. Ján Kutan – podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach študijných programov univerzity, habilitačných a inauguračných konaní

 

Predsedníctvo

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Mgr. Ján Kutan

Mgr. Adrián Kobetič, PhD.

PhDr. Adriana Krupová, PhD.

 

Tajomník

Mgr. Vladimír Filipovič, PhD.

 

 

Aktuálny zoznam členov RVHK podľa pracovných skupín

 

Centrálna pracovná skupina (CPS)

1.  Ing. Mgr. Kristína Šmogrovičová; absolvent

2.  Mgr. Ján Kutan; domáci partner

3.  doc. Vít Hušek, Th.D.; zahraničný partner

4.  Mgr. Adrián Kobetič, PhD.; študent

5.  Mgr. Romana Antalová; študentka

6.  Mgr. Stanislav Pravda; zamestnávateľ

7.  JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; zamestnanec

8. PhDr. Denisa Benedek Jakubcová, PhD.; zamestnanec

9.  Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.; zamestnanec

10. PhDr. Adriana Krupová, PhD.; zamestnanec

 

Stála odborová pracovná skupina (SOPS)

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

3.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

4.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

5.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filozofia

1.  prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Michal Klembara; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Lipták, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Róbert Karul, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  Dr. habil. Wojciech Starzynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Historické vedy

1.  Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Lenka Bartalosová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ján Beljak, PhD.; absolvent

4.  PhDr. Martin Štefánik, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  PhDr. Ján Jílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Politické vedy

1.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Patrik Herman; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Roman Jančiga; absolvent

4.  Mgr. Norbert Kmeť, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Radoslav Zenderowski; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Psychológia

1.  PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Peter Krajmer, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Božík; absolvent

4.  Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociológia a sociálna antropológia

1.  prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Robert Klobucký, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Katarína Strapcová, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. JUDr. Jana Reschová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Vedy o umení a kultúre

1.  prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Tímea Mátéová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Miroslav Haľák, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Richard Pročka, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy

1.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

2.  Ing. Beáta Krajčovičová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Daniel Staněk, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Renáta Olexová; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filológia

1.  doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., zamestnanec

2.  Mgr. Iveta Valentová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Gajdošová, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Roman Čančinov; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  Mgr. Peter Patyi, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Mária Marcinová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Kristián Kovács; absolvent

4.  Mgr. Janette Motlová; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

1.  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Alena Gregušová, PhD., MPH; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ivana Ondrovičová, MPH; absolvent

4.  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  MUDr. Predrag Duric, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Ošetrovateľstvo

1.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Emília Jamrichová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Monika Střádalová, PhD.; absolvent

4.  doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., MPH; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Zdravotnícke vedy

1.  Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH; zamestnanec

2.  RNDr. Elena Tibenská, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Lucia Malíková, PhD.; absolvent

4.  prof. Ing. Mária Mareková, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  Ing. Ivana Stiborová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

TEOLOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Teológia

1.  doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Pavol Kruták SVD; zástupca zamestnávateľov

3.  SSLic. Ing. Mgr. Karol Švarc OFM; absolvent

4.  prof. ThDr. Anton Adam, PhD.; zástupca domácich partnerov

5. Ks. dr. hab. Grzegorz Mariusz Baran; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Boris Hrdý; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Chovančík; absolvent

4.  doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Jozef Mlynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Právo

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  JUDr. Ján Matejka, Ph.D.;  zástupca zahraničných partnerov

3.  JUDr. Dominika Šuleková, PhD.; absolvent

4.  JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; zástupca zamestnávateľov

5. JUDr. Róbert Šorl, PhD.; zástupca domácich partnerov

 

Zasadnutia RVHK

Uznesenia RVHK o schválení študijných programov

Uznesenia RVHK o schválení habilitačných a inauguračných konaní

Uznesenie RVHK o súlade vnútorného systému TU so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Uznesenia RVHK o schválení Periodickej hodnotiacej správy TU a internej spätnej väzby

 

Štatút RVHK

Dodatok k štatútu RVHK

Rokovací poriadok RVHK