Skip to main content

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania

Odkaz na stránky Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania (RVHK): https://www.truni.sk/kvalita/rada-rvhk

 

Vymenované vedenie RVHK

 

Predsedníčka

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

 

Podpredsedovia

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – prvý podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach vnútorného systému univerzity a legislatívy univerzity

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. – podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach študijných programov univerzity, habilitačných a inauguračných konaní -  vzdal sa členstva k 31.12.2023

 

Predsedníctvo

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. - vzdal sa členstva k 31.12.2023

Mgr. Adrián Kobetič, PhD.

PhDr. Adriana Krupová, PhD.

 

Tajomník

Mgr. Vladimír Filipovič

 

 

Aktuálny zoznam členov RVHK podľa pracovných skupín

 

Centrálna pracovná skupina (CPS)

1.  Ing. Mgr. Kristína Šmogrovičová; absolvent

2.  Mgr. Ján Kutan; domáci partner

3.  doc. Vít Hušek, Th.D.; zahraničný partner

4.  Mgr. Adrián Kobetič, PhD.; študent

5.  Mgr. Romana Antalová; študentka

6.  Mgr. Stanislav Pravda; zamestnávateľ

7.  JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; zamestnanec

8. PhDr. Denisa Benedek Jakubcová, PhD.; zamestnanec

9.  Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.; zamestnanec

10. PhDr. Adriana Krupová, PhD.; zamestnanec

 

Stála odborová pracovná skupina (SOPS)

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

3.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

4.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

5.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filozofia

1.  prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Michal Klembara; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Lipták, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Róbert Karul, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  Dr. habil. Wojciech Starzynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Historické vedy

1.  Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Lenka Bartalosová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ján Beljak, PhD.; absolvent

4.  PhDr. Martin Štefánik, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  PhDr. Ján Jílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Politické vedy

1.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Patrik Herman; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Roman Jančiga; absolvent

4.  Mgr. Norbert Kmeť, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Radoslav Zenderowski; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Psychológia

1.  PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Peter Krajmer, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Božík; absolvent

4.  Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociológia a sociálna antropológia

1.  prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Robert Klobucký, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Katarína Strapcová, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. JUDr. Jana Reschová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Vedy o umení a kultúre

1.  prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Tímea Mátéová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Miroslav Haľák, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Richard Pročka, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy

1.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

2.  Ing. Beáta Krajčovičová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Daniel Staněk, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Renáta Olexová; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filológia

1.  doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., zamestnanec

2.  Mgr. Iveta Valentová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Gajdošová, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Roman Čančinov; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  Mgr. Peter Patyi, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Mária Marcinová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Kristián Kovács; absolvent

4.  Mgr. Janette Motlová; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

1.  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Alena Gregušová, PhD., MPH; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ivana Ondrovičová, MPH; absolvent

4.  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  MUDr. Predrag Duric, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Ošetrovateľstvo

1.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Emília Jamrichová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Monika Střádalová, PhD.; absolvent

4.  doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., MPH; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Zdravotnícke vedy

1.  Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH; zamestnanec

2.  RNDr. Elena Tibenská, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Lucia Malíková, PhD.; absolvent

4.  prof. Ing. Mária Mareková, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  Ing. Ivana Stiborová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

TEOLOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Teológia

1.  doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Pavol Kruták SVD; zástupca zamestnávateľov

3.  SSLic. Ing. Mgr. Karol Švarc OFM; absolvent

4.  prof. ThDr. Anton Adam, PhD.; zástupca domácich partnerov

5. Ks. dr. hab. Grzegorz Mariusz Baran; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Boris Hrdý; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Chovančík; absolvent

4.  doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Jozef Mlynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Právo

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  JUDr. Ján Matejka, Ph.D.;  zástupca zahraničných partnerov

3.  JUDr. Dominika Šuleková, PhD.; absolvent

4.  JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; zástupca zamestnávateľov

5. JUDr. Róbert Šorl, PhD.; zástupca domácich partnerov

 

Zasadnutia RVHK

Uznesenia RVHK o schválení študijných programov

Uznesenia RVHK o schválení habilitačných a inauguračných konaní

Uznesenie RVHK o súlade vnútorného systému TU so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Uznesenia RVHK o schválení Periodickej hodnotiacej správy TU a internej spätnej väzby

 

Štatút RVHK

Dodatok k štatútu RVHK

Rokovací poriadok RVHK