Skočiť na hlavný obsah

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., SJ
poverený výkonom funkcie rektora
Telefón: +421 33 5939 202
e-mail: rektor [at] truni.sk


Kancelária rektora:

PhDr. Adriana Krupová, PhD.
riaditeľka kancelárie rektora
Telefón: +421 33 5939 203
Fax: 421 33 5511129
e-mail: adriana.krupova [at] truni.sk

Ing. Lívia Jánošková sekretárka
Telefón: +421 33 5939 203
e-mail: livia.janoskova [at] truni.sk

Mgr. Daniela Ladvenicová
organizačné oddelenie
Telefón: +421 33 5939 393
e-mail: daniela.ladvenicova [at] truni.sk