Skočiť na hlavný obsah

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

   

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
Telefón: +421 33 5939 202
e-mail: rektor [at] truni.sk


Kancelária rektora:

PhDr. Adriana Krupová, PhD.
riaditeľka kancelárie rektora
Telefón: +421 33 5939 203
Fax: 421 33 5511129
e-mail: adriana.krupova [at] truni.sk

Mgr. Martina Radošovská sekretárka
Telefón: +421 33 5939 203
e-mail: martina.radosovska [at] truni.sk

Mgr. Daniela Ladvenicová
organizačné oddelenie
Telefón: +421 33 5939 393
e-mail: daniela.ladvenicova [at] truni.sk