Skočiť na hlavný obsah

História a poslanie

Historická Trnavská univerzita (TU) je najstaršia univerzita na území Slovenska. Založil ju v roku 1635 kardinál Peter Pázmaň. Mala štyri fakulty: filozofickú, teologickú, právnickú a lekársku.

Čím je zaujímavá historická Trnavská univerzita? 

Univerzita sa stala známou aj vďaka hvezdárni, ktorú založil rektor František Borgia Kéri, univerzitnou knižnicou, tlačiarňou a záhradami. Historická Trnavská univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov.

V roku 1777 bola presídlená do Budína, do centra Uhorska. 

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavskú univerzitu sme obnovili v roku 1992

Slovenská národná rada obnovila k 25. marcu 1992 Trnavskú univerzitu zákonom č. 191/1992 a znovu otvorila k 1. júlu 1992. Akademický senát TU zriadil 1.9.1992 fakultu humanistiky a pedagogickú fakultu.

Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce založili v roku 1994. V roku 1998 zmenili názov tejto fakulty na fakultu zdravotníctva a sociálnej práce.

Pedagogický Inštitút sv. Ondreja v Ružomberku stal sa súčasťou Trnavskej univerzity, z ktorého vznikla v školskom roku 1996/97 Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja. Táto fakulta prešla od 1.11.1997 do zväzku Žilinskej univerzity v Žiline, v roku 2000 z nej vznikla Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologický Inštitút sv. Alojza (zriadený rektorom TU 1.9.1994) stal sa súčasťou Trnavskej univerzity, z ktorého bola 23.10.1997 vytvorená teologická fakulta so sídlom v Bratislave.

Dňa 1. októbra 1998 zriadili právnickú fakultu.

Prvý rektor znovu zriadenej TU bol prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc. (15.5.1992-21.10.1996). Terajším rektorom je prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Sme súčasťou Magna Charta Universitatum 

Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať.

Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej republike a v zahraničí.

Trnavská univerzita nadviazala kontakty nielen s univerzitami v SR, ale aj s 13 univerzitami v zahraničí (v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Švédsku, USA, Poľsku, Maďarsku), s ktorými sa vyvinula spolupráca na dobrej úrovni.

 

O našej histórii si môžete prečítať viac aj v týchto článkoch:

Prezentačná brožúra (2023)

Prezentačná brožúra (2022)

Prezentačná brožúra (2021)

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

Odkaz Trnavskej univerzity sa preháňa diaľavami nekonečného vesmíru

Universitas Tyrnaviensis: jedinečný architektonický komplex vzdelávacieho charakteru

385. výročie: Osobnosti historickej Trnavskej univerzity známe mimo hraníc Uhorska