Skočiť na hlavný obsah
PhDr. Marián Manák, PhD. | koláže: TU/Barbora Likavská
11.07.2022

Odkaz Trnavskej univerzity sa preháňa diaľavami nekonečného vesmíru

Vedeli ste, že Trnavská univerzita sa mohla volať po Antonovi Bernolákovi, dala základ ďalšej vysokej škole, takmer ju zamkla Mečiarova vláda a vo vesmíre sa pohybuje asteroid pomenovaný po jej prvom rektorovi?

Štyri zaujímavosti z histórie obnovenej Trnavskej univerzity (po roku 1992) pre vás pripravil riaditeľ Ústavu dejín TU Marián Manák.

Fakulta Trnavskej univerzity ako základ Katolíckej univerzity v Ružomberku

Azda každý učiteľ či študent Trnavskej univerzity dnes vie, že v súčasnosti má univerzita päť fakúlt: k dvom zakladajúcim – pedagogickej a fakulte humanistiky/filozofickej fakulte (1992) postupne pribudli fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (1994), teologická fakulta (1997) a napokon právnická fakulta (1998).

Málokto však už vie, že okrem nich pôsobila pod hlavičkou Trnavskej univerzity – i keď iba krátke obdobie – aj ďalšia fakulta. V roku 1995 bolo zriadené vedecko-pedagogického pracovisko Pedagogický inštitút sv. Ondreja pri Trnavskej univerzite so sídlom v Ružomberku, ktorý bol o rok na to premenovaný na Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja v Ružomberku. Avšak Akreditačná komisia vlády SR odmietla fakultu akreditovať a zaregistrovať s odôvodnením, že v rámci TU nemôžu pôsobiť dve fakulty s rovnakým zameraním (v rámci univerzity existovala už pedagogická fakulta).

Katecheticko-pedagogická fakulta napokon v roku 1997 ukončila svoje krátke pôsobenie v rámci Trnavskej univerzity a prešla pod Žilinskú univerzitu. Ani tu ale nezostala dlho, pretože od 1. júla 2000 na jej základoch vznikla samostatná Katolícka univerzita v Ružomberku.    

Rektorátna zámka za 11 000 Kčs, alebo ako minister vymieňal na univerzite zámky...

Proces rozbehu Trnavskej univerzity bol sám osebe zložitý akt, ale výrazne ho komplikovala vláda premiéra Vladimíra Mečiara, pričom sa nijako netajila snahou o likvidáciu novovznikajúcej akademickej inštitúcie. 

Na univerzite však naďalej prebiehal proces dobudovania, pričom 9. septembra 1992 začali prijímacie pohovory, na ktoré sa osobne dostavil minister kultúry (poverený vedením aj ministerstva školstva) Dušan Slobodník, ktorý žiadal pohovory nielen zastaviť, ale ultimatívne dokonca vyzval rektora Antona Hajduka, aby do 14. hodiny protokolárne odovzdal písomnú agendu univerzity Ľubomírovi Harachovi, ktorého zároveň poveril dočasným vedením univerzity.

Keďže rektor odmietol na požiadavku pristúpiť, minister sa odhodlal k nezvyčajnému kroku – vyzval dvoch údržbárov, ktorých si so sebou priviedol z Bratislavy, aby vymenili zámku na dverách rektorátu. Z dôvodu, že v miestnosti sa stále nachádzali rektor, kvestor, predseda senátu ako aj ďalší pracovníci rektorátu, údržbári dvere napokon neuzamkli.

Úsmevné na tejto tragikomickej veci ale bolo, že minister si vôbec neuvedomil, že do kancelárie vedú aj ďalšie dvere, na ktorých zostala pôvodná zámka, a teda zástupcovia univerzity sa mohli bočnými dverami pohybovať dnu i von bez akýchkoľvek problémov. Táto udalosť však mala ešte humornejšiu dohru, keď 5. decembra 1992 na mikulášskom večierku Trnavskej univerzity bola vydražená zámka, ktorú dal na sekretariát rektora namontovať D. Slobodník. Vyvolávacia cena – 16,20 Kčs (o toľko bola podľa exministra nová zámka drahšia ako pôvodná), sa nakoniec vyšplhala až na 11 000 Kčs, ktoré v mene redakcie Mladej fronty Dnes zaplatil jej redaktor Karol Wolf.

Univerzita Antona Bernoláka alebo Trnavská univerzita?

Dnes sa nám pri zmienke o našej škole automaticky vybaví pojem – aha, jasné, Trnavská univerzita. No nemuselo to byť celkom tak... Počiatočné úvahy pri zakladaní novej univerzity totiž smerovali k tomu – a tak bol koncipovaný aj projekt predložený Akreditačnej komisii vlády SR, že nová vysoká škola so sídlom v Trnave bude niesť názov Univerzita Antona Bernoláka.

Komisia sa v priebehu rokov 1990 a 1991 na svojich zasadnutiach opakovane zaoberala návrhom, ktorej úlohou bolo preskúmať a posúdiť „projekt založenia Univerzity Antona Bernoláka“. Prípravný výbor predložil komisii návrh na zriadenie troch fakúlt – fakulty humanistiky, pedagogickej fakulty a fakulty manažmentu, hoci pôvodne uvažoval aj o vzniku ďalších dvoch fakúlt – teologickej a ekologickej. Avšak Univerzita Komenského v Bratislave nedala súhlas k prechodu jej teologickej fakulty pod novú univerzitu a v prípade ekologickej fakulty akreditačná komisia neodporučila otvoriť na Slovensku samostatnú fakultu podobného zamerania. Neskôr sa však členovia prípravného výboru pre vznik novej univerzity sami rozhodli upustiť od zriadenia fakulty manažmentu.

Čo je však podstatné, napokon došlo k podstatnej zmene, keď zainteresovaní, po obsiahlych konzultáciách s historikmi a legislatívcami, dospeli k dohode, že nová vysoká škola neponesie dovtedy zvažovaný názov Univerzita Antona Bernoláka, ale bude zriadená pod názvom Trnavská univerzita v Trnave. Navrhovatelia tým chceli odkázať na tradíciu historickej Universitas Tyrnaviensis z rokov 1635 – 1777, na ktorú mala novonavrhovaná univerzita voľne nadviazať. Tak sa nakoniec i stalo a je tomu tak dodnes.

NASA a prvý rektor obnovenej univerzity

Zrejme každému z nás niečo hovorí pojem Národný úrad pre letectvo a vesmír, v skratke NASA – ide o vládnu agentúru USA, zodpovednú za americký kozmický program a všeobecný výskum v oblasti letectva. Čo to má ale spoločné s Trnavskou univerzitou, ktorá je spoločenskovedne a humanitne zameraná?

Jej prvý rektor Anton Hajduk totiž odborne nepochádzal z týchto dvoch oblastí, ale pohyboval sa v rámci matematicko-fyzikálnych vied – bol astronóm a prakticky celú svoju vedeckú kariéru strávil na Astronomickom ústave SAV. Bol známy a medzinárodne uznávaný odborník na problematiku meteorických rojov a medziplanetárnej hmoty.

A prečo spomínaná NASA? Pretože A. Hajduk v rokoch 1985 až 1990 pôsobil ako expert projektu Medzinárodnej astronomickej únie, riadeného agentúrou NASA, zameraného na pozorovanie Halleyovej kométy. A najmä, že za svoju činnosť bol ocenený viacerými vyznamenaniami, pričom jedným z nich bolo i udelenie diplomu riaditeľom NASA pre výskum Slnečnej sústavy za výnimočný príspevok k úspešnej realizácii medzinárodného projektu pozorovania Halleyovej kométy.

Zásluhy Antona Hajduka na poli vedy ocenila aj Medzinárodná astronomická únia, a to naozaj nevšednou formou –  pomenovala po ňom asteroid 1997 EN No. 11657 Antonhajduk.

S dávkou fantázie by sme tak mohli konštatovať, že odkaz Trnavskej univerzity sa preháňa diaľavami nekonečného vesmíru...                                             

Prečítajte si tiež:

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

Trnavská univerzita v Trnave predstavuje logo 385. výročia svojho založenia

Dnes si pripomíname 385. výročie, študenti pripravili mozaiku z 385 fotiek

13 faktov o historickej Trnavskej univerzite, ktoré ste ešte nevedeli

    

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

Pôvodne vyšlo 12. mája 2020. Aktualizované 1.6.2023. 

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.