Skočiť na hlavný obsah

Základná organizácia NKOS TU

Postavenie

Základná organizácia Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) pri TU patrí do Zväzu pracovníkov školstva a vedy NKOS, ktorý je nezávislou odborovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou a je v dobrovoľnom zväzku s inými kresťanskými odborovými zväzmi v odborovej centrále NKOS. NKOS sú inštitúciou nezávislou od politických strán, hnutí a iných subjektov.

Poslanie a hlavné ciele
 

  • Chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, pracovných, mzdových a životných podmienok.
  • Zastupovať svojich členov na kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľom a aktívne vstupovať do procesov tvorby a prijímania kolektívnej zmluvy.
  • Dbať o dodržiavanie práv svojich členov u zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotnej starostlivosti, sociálnych a hygienických podmienok pracovného prostredia.
  • Zabezpečiť informovanie a potrebné vzdelávanie svojich členov.
  • Snažiť sa o presadzovanie vyššieho rozpočtu pre rezort školstva v súlade s odporúčaním UNESCO (6% z HDP).
  • Presadzovať myšlienky obsiahnuté v Charte učiteľov, najmä, aby mzda učiteľa bola vyššia v porovnaní so mzdou iných profesií pri rovnakej alebo podobnej kvalifikácii.  

Základné princípy

Činnosť NKOS sa riadi kresťanským sociálnym učením, ktoré vyzýva kresťanov angažovať sa v organizáciách usilujúcich sa o spravodlivosť a pokoj.