Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kolektívna zmluva

Aktuálna Kolektívna zmluva

Zoznam Kolektívnych zmlúv prijatých od vzniku ZO NKOS
 
 • Kolektívna zmluva na roky 2017-2018 PDF
  • Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2017-2018 PDF
 • KZ na rok 2009-10 - podpisy  PDF
  • Príloha č.1 o Sociálnom fonde ku KZ 2009-10 podpisy  PDF
  • Doplnok_1_KZ_2009-2010 PDF
 •  Kolektívna zmluva na rok 2007.  PDF
  • Príloha č.1 o Sociálnom fonde ku KZ 2007.  PDF
 • Kolektívna zmluva na rok 2006.  PDF
  • Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2006.  PDF