Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prihláška do ZO NKOS

Členom Základnej organizácie Združenia pracovníkov vedy a školstva NKOS pri Trnavskej univerzite sa môže stať každý zamestnanec TU v Trnave bez ohľadu na veľkosť pracovného úväzku aj študent univerzity. Bližšie informácie o činnosti ZO NKOS Vám poskytne predsedkyňa ZO NKOS pri TU v Trnave:

PhDr. Kristína Huttová
Rektorát TU, Hornopotočná 23, Trnava
Oddelenie pre plán a rozpočet
E-mail: kristina.huttova@truni.sk
Tel.: 033 / 5939 304

Prihláška za člena NKOS (.doc)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať predsedkyni ZO NKOS TU.