Skočiť na hlavný obsah

Prihláška do ZO NKOS

Členom Základnej organizácie Združenia pracovníkov vedy a školstva NKOS pri Trnavskej univerzite sa môže stať každý zamestnanec TU v Trnave bez ohľadu na veľkosť pracovného úväzku aj študent univerzity. Bližšie informácie o činnosti ZO NKOS Vám poskytne predsedkyňa ZO NKOS pri TU v Trnave:

Andrea Nitková
nkos [at] truni.skclass="moz-txt-link-abbreviated"
Rektorát
+421 335939349

Prihláška za člena NKOS (.doc)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať predsedkyni ZO NKOS TU.