Skočiť na hlavný obsah

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., SJ

Interní členovia 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Mgr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

doc. Dr. Phil. Erik Hrnčiarik, 

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD.

prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. univ. prof.

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dr. h. c. prof. doc. Marek Šmid, PhD.

doc. S.S. Lic. Jozef Tiňo, PhD.

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

Externí členovia

doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.
Univerzita Palackého, Olomouc

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
Katolícka univerzita v Ružomberku

Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., dejiny filozofie
Univerzita Komenského v Bratislave, filozofická fakulta

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, pedagogická fakulta

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Referentka

Mgr. Anna Skupinová

Odd. pre vedu, výskum a umeleckú činnosť
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

tel.: +421 33 5939 354

e-mail:  anna.skupinova [at] truni.sk

Záznamy KH VR a zápisnice VR TU
Záznam KH VR TU 4-2024 (26.3.2024)
Záznam KH VR TU 3-2024 (20.3.2024)
Záznam KH VR TU 2-2024 (8.2.2024)
Záznam KH VR TU 1-2024 (16.1.2024)
Zápisnica VR TU 1-2023 (26.10.2023)
Záznam KH VR TU 4-2023 (10.10.2023)
Záznam KH VR TU 3-2023 (2.6.2023)
Záznam KH VR TU 2-2023 (12.4.2023)
Záznam KH VR TU 1-2023 (23.1.2023)
Záznam KH VR TU 7-2022 (30.11.2022)
Záznam KH VR TU 6-2022 (29.11.2022)
Zápisnica VR TU 3-2022 (26.5.2022)
Zápisnica VR TU 2-2022 (28.4.2022)
Zápisnica VR TU 1-2022 (7.4.2022)
Záznam KH VR TU 5-2022 (16.9.2022)
Záznam KH VR TU 4-2022 (2.8.2022)
Záznam KH VR TU 3-2022 (26.7.2022)
Záznam KH VR TU 2-2022 (1.2.2022)
Záznam KH VR TU 1-2022 (17.1.2022)
Zápisnica VR TU 3-2021 (25.11.2021)
Zápisnica VR TU 2-2021 (23.9.2021)
Zápisnica VR TU 1-2021 (28.1.2021)
Záznam z KH VR TU 3-2021 (9.11.2021)
Záznam z KH VR TU 2-2021 (12.5.2021)
Záznam z KH VR TU 1-2021 (21.1.2021)
Zápisnica VR TU 2-2020 (24. 9. 2020)
Zápisnica VR TU 1-2020 (27. 2. 2020)
Záznam z KH VR TU 2-2020 (30.12.2020)
Záznam z KH VR TU 1-2020 (20. 5. 2020)
Záznam z KH VR TU 2019 (16.12.2019)
Zápisnica VR TU 2-2019 (20.6.2019)
Zápisnica VR TU 1-2019 (25.4.2019)
Zápisnica VR TU 2-2018 (15.11.2018)
Zápisnica VR TU 1-2018 (26.4.2018)