Skočiť na hlavný obsah

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Interní členovia 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

doc. Dr. Phil. Erik Hrnčiarik, 

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

prof. PhDr. Marek Majdan, PhD.

prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dr. h. c. prof. doc. Marek Šmid, PhD.

doc. Jozef Tiňo, PhD.

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

Externí členovia

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava;

prof. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave;

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
Katolícka univerzita v Ružomberku;

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach;

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., dejiny filozofie
Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta;

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

Referentka

Mgr. Anna Skupinová

Odd. pre vedu, výskum a umeleckú činnosť
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

tel.: +421 33 5939 354

e-mail:  anna.skupinova [at] truni.sk

Zápisnice VR TU
Zápisnica VR TU 1-2023 (26.10.2023)
Záznam KH VR TU 4-2023 (10.10.2023)
Záznam KH VR TU 3-2023 (2.6.2023)
Záznam KH VR TU 2-2023 (12.4.2023)
Záznam KH VR TU 1-2023 (23.1.2023)
Záznam KH VR TU 7-2022 (30.11.2022)
Záznam KH VR TU 6-2022 (29.11.2022)
Zápisnica VR TU 3-2022 (26.5.2022)
Zápisnica VR TU 2-2022 (28.4.2022)
Zápisnica VR TU 1-2022 (7.4.2022)
Záznam KH VR TU 5-2022 (16.9.2022)
Záznam KH VR TU 4-2022 (2.8.2022)
Záznam KH VR TU 3-2022 (26.7.2022)
Záznam KH VR TU 2-2022 (1.2.2022)
Záznam KH VR TU 1-2022 (17.1.2022)
Zápisnica VR TU 3-2021 (25.11.2021)
Zápisnica VR TU 2-2021 (23.9.2021)
Zápisnica VR TU 1-2021 (28.1.2021)
Záznam z KH VR TU 3-2021 (9.11.2021)
Záznam z KH VR TU 2-2021 (12.5.2021)
Záznam z KH VR TU 1-2021 (21.1.2021)
Zápisnica VR TU 2-2020 (24. 9. 2020)
Zápisnica VR TU 1-2020 (27. 2. 2020)
Záznam z KH VR TU 2-2020 (30.12.2020)
Záznam z KH VR TU 1-2020 (20. 5. 2020)
Záznam z KH VR TU 2019 (16.12.2019)
Zápisnica VR TU 2-2019 (20.6.2019)
Zápisnica VR TU 1-2019 (25.4.2019)
Zápisnica VR TU 2-2018 (15.11.2018)
Zápisnica VR TU 1-2018 (26.4.2018)